پرونده داوطلبان خبرگان رهبری با نام نویسی 801نفر بسته شد

استانها - ایرنا - پس از هفت روز نام نویسی، پرونده داوطلبان مجلس خبرگان رهبری با نام نویسی 801 نفر بسته شد.

به گزارش ایرنا ، ثبت نام از داوطلبان مجلس خبرگان رهبری ساعت 24 چهارشنبه به پایان رسید.
در آخرین روز 295 نفر از مجموع 801 داوطلب ورود به مجلس خبرگان رهبری نام نویسی کردند.
تهران ، اصفهان و آذربایجان شرقی بالاترین تعداد ثبت نامی داوطلبان مجلس خبرگان را به ترتیب با 176 ،61 و 46 نفر به خود اختصاص دادند.
تعداد کاندیداهای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز در پنجمین روز از ثبت نام پنج هزار و 921 نفر گزارش شده است.
کار ثبت نام داوطلبان مجلس خبرگان در ستاد انتخابات کشور و فرمانداری مراکز استانها همراه با نام نویسی داوطلبان مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل از مراکز خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش شد است:

کرج - 25 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با حضور در ستاد برگزاری انتخابات شهرستان کرج و ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقانی نام نویسی کردند که 17 نفر مرد و 8 زن بودند.
شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز 90 نفر گزارش شده است.
این حوزه ها در مجلس شورای اسلامی 3 کرسی دارند.
استان البرز دارای 2 حوزه انتخابات درشهرستانهای کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا و ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان است.
همچنین امروز برای مجلس خبرگان رهبری 8 نفر از حوزه انتخابیه استان البرز در قم نام نویسی کردند.
شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه استان البرز از ابتدا تاکنون در مجموع 23 نفر گزارش شده است.
تعداد نمایندگان استان البرز در مجلس خبرگان رهبری 2 نفر است .

اراک- 45 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با حضور در هیات های اجرایی شهرستان های استان مرکزی برای حضور در رقابت های انتخاباتی نام نویسی کردند که چهار نفر زن و 41 نفر مرد بودند.
شمار ثبت نام شدگان انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان مرکزی از روز اول تا امروز145 نفر گزارش شده است.
استان مرکزی هفت در مجلس شورای اسلامی هفت کرسی نمایندگی دارد.
استان مرکزی در این دوره از انتخابات دارای شش حوزه اصلی انتخابیه شامل «اراک، کمیجان و خنداب»- شازند -« محلات و دلیجان» - خمین - «ساوه و زرندیه »و «تفرش ، آشتیان و فراهان» است.
همچنین امروز برای مجلس خبرگان رهبری دو نفر در استان مرکزی نام نویسی کردند .
شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه استان مرکزی از ابتدا تا کنون در مجموع 14 نفر گزارش شده است .
تعداد نمایندگان استان مرکزی در مجلس خبرگان رهبری دو نفر است.

ایلام- 14 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با حضور درستاد برگزاری انتخابات استان ایلام نام نویسی کردند.
شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز58 نفر گزارش شده است.
این حوزه در مجلس شورای اسلامی 3 کرسی دارد.
استان ایلام دارای 2 حوزه انتخابات درشهرستان های ایلام و دهلران است .
همچنین امروز چهار نفر برای مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه استان ایلام با تکمیل مدارک نام نویسی کردند.
شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه ایلام از ابتدا تاکنون در مجموع 12 نفر گزارش شده است .
تعداد نمایندگان استان ایلام در مجلس خبرگان رهبری یک نفر است.

بندرعباس- 16 نفرنامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با حضور در ستاد برگزاری انتخابات شهرستان بندرعباس، میناب و بندرلنگه ازتوابع هرمزگان نام نویسی کردند که 11 نفر مرد وپنج زن می باشند.
شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز60نفر گزارش شده است.
استان هرمزگان دارای سه حوزه انتخابات درشهرستانهای بندرعباس ،میناب وبندرلنگه بوده وپنج کرسی نمایندگی مجلس دارد .
همچنین امروز برای مجلس خبرگان رهبری هشت نفر از حوزه انتخابیه هرمزگان نام نویسی کردند.
شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه هرمزگان از ابتدا تاکنون در مجموع 11 نفر گزارش شده است.
تعداد نمایندگان استان هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری یک نفر است .

گرگان - 36 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با حضور در فرمانداری های استان گلستان برای حضور در رقابت های انتخاباتی نام نویسی کردند که 4 نفر آنها زن بودند.
شمار ثبت نام کنندگان انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان گلستان از روز اول تاکنون در مجموع 177 نفر گزارش شده است که از این تعداد 12 نفر زن هستند.
استان گلستان در مجلس شورای اسلامی 7 کرسی دارد.
گلستان 6 حوزه اصلی انتخابیه شامل گرگان، گنبدکاووس، علی آباد، مینودشت، کردکوی و رامیان دارد.
تا پایان وقت دیروز سه شنبه اول دی ماه شمار ثبت نام کنندگان انتخابات خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه استان گلستان در مجموع به 10 نفر رسید.
تعداد نمایندگان گلستان در مجلس خبرگان رهبری دو نفر است.

بوشهر- 13 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با حضور در ستاد برگزاری انتخابات شهرستان های بوشهر ، دشتستان و کنگان نام نویسی کردند که همه آنها نفر مرد می باشند.
شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز 50 نفر گزارش شده است.
استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی چهار کرسی نمایندگی دارد.
استان بوشهر دارای چهار حوزه انتخابات در شهرستان های بوشهر، گناوه و دیلم - دشتستان - دشتی و تنگستان - کنگان ، دیر ، جم و عسلویه است.
همچنین امروز فرد جدیدی برای مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه استان بوشهر نام نویسی نکرد.
شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه بوشهر از ابتدا تاکنون در مجموع چهار نفر گزارش شده است.
تعداد نمایندگان استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری یک نفر است.

ساری - 27 نفر نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با حضور در ستاد انتخابات شهرستان های استان مازندران نام نویسی کردند که با این تعداد داوطلبان انتخابات مجلس به 133 نفر رسید.
شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز 133 نفر شامل 124 مرد و 9 نفر زن است .
مازندران در مجلس شورای اسلامی 12 کرسی دارد.
استان مازندران دارای 9 حوزه انتخابات درشهرستانهای بهشهر ، ساری ، قائمشهر ، آمل ، بابل ، بابلسر ، نور ، نوشهر و تنکابن است و شهرستانهای ساری ، بابل و قائمشهر دارای دو نماینده می باشد.
همچنین امروز 11 نفر برای مجلس خبرگان رهبری نام نویسی کردند که شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه ساری ( مازندران ) از ابتدا تاکنون در مجموع 27 نفر گزارش شده است.
تعداد نمایندگان استان مازندران در مجلس خبرگان رهبری چهار نفر است .

بیرجند - 11 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با حضور در ستاد برگزاری انتخابات استان خراسان جنوبی نام نویسی کردند.
شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز 39 نفر گزارش شده است.
این حوزه در مجلس شورای اسلامی چهار کرسی دارد.
استان خراسان جنوبی دارای چهار حوزه انتخابات در شهرستانهای بیرجند، قاینات، نهبندان و فردوس است.
همچنین امروز برای مجلس خبرگان رهبری ، پنج نفر از حوزه انتخابیه خراسان جنوبی نام نویسی کردند.
شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه خراسان جنوبی از ابتدا تاکنون در مجموع هفت نفر گزارش شده است.
تعداد نمایندگان استان خراسان جنوبی در مجلس خبرگان رهبری یک نفر است.

سمنان - 14 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان سمنان روز چهارشنبه با حضور در ستاد انتخابات چهار حوزه انتخابیه استان سمنان نام نویسی کردند.
شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز چهارشنبه 45 نفر گزارش شده است.
این حوزه در مجلس شورای اسلامی 4 کرسی دارد.
استان سمنان دارای چهار حوزه انتخابات در شهرستان های سمنان و مهدیشهر و سرخه، دامغان ، گرمسار و آرادان ، شاهرود و میامی است.
همچنین امروز برای مجلس خبرگان رهبری یک نفر از حوزه انتخابیه سمنان نام نویسی کرد.
شماره ثبت شدگان خبرگان از حوزه انتخابیه استان از ابتدا تا امروز آخرین روز مهلت ثبت نام در مجموع 6نفر گزارش شده است.
تعداد نمایندگان استان سمنان در مجلس خبرگان رهبری یک نفر است.

اهواز - 91 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور در ستاد برگزاری انتخابات استان خوزستان نام نویسی کردند که80 نفر مرد و 11نفر زن می باشند.
شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز چهارشنبه 362نفر گزارش شده است.
استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی 18 کرسی دارد.
استان خوزستان دارای 14 حوزه اصلی و 13 حوزه فرعی است.
مسجد سلیمان(لالی، اندیکا و هفتکل)، ماهشهر(هندیجانو امیدیه)، اهواز(کارون، باوی و حمیدیه)، آبادان، خرمشهر، دشت آزادگان(هویزه)، شوش، اندیمشک، دزفول، شوشتر(گتوند)، ایذه(باغملک)، رامهرمز( رامشیر)، شادگان و بههبان(آغاجاری) از حوزه های خوزستان است.
همچنین امروز 6 نفر برای مجلس خبرگان رهبری در این استان نام نویسی کردند.
شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه خوزستان از ابتدا تاکنون در مجموع 24 نفر گزارش شده است.
تعداد نمایندگان استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری 6 نفر است .

همدان - 60 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور در ستادهای برگزاری انتخابات استان همدان نام نویسی کردند.
شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز 145 نفر گزارش شده است که 9 نفر از این تعداد زن هستند.
این حوزه در مجلس شورای اسلامی 9 کرسی دارد.
استان همدان دارای هفت حوزه انتخابات در شهرستانهای همدان و فامنین، بهار و کبودرآهنگ، اسدآباد، رزن، کبودرآهنگ، ملایر، تویسرکان و نهاوند است.
همچنین امروز برای مجلس خبرگان رهبری چهار نفر از حوزه انتخابیه همدان نام نویسی کردند.
شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه همدان از ابتدا تاکنون در مجموع 12 نفر گزارش شده است.
تعداد نمایندگان استان همدان در مجلس خبرگان رهبری دو نفر است.

کرمانشاه - 47 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور در ستاد برگزاری انتخابات استان و وزارت کشور نام نویسی کردند.
شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز 148 نفر گزارش شده است.
استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی هشت کرسی دارد.
استان کرمانشاه دارای شش حوزه انتخابات در کرمانشاه؛ اسلام غرب و دالاهو؛ سنقروکلیایی؛ پاوه جوانرود ثلاث باباجانی و روانسر- کنگاور صحنه و هرسین - قصرشیرین گیلانغرب و سرپل ذهاب است .
همچنین امروز برای مجلس خبرگان رهبری هشت نفر از حوزه انتخابیه کرمانشاه نام نویسی کردند.
شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه کرمانشاه از ابتدا تاکنون در مجموع 15نفر گزارش شده است.
تعداد نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری 2 نفر است.

شهرکرد- 19نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور در فرمانداری شهرستانهای شهرکرد، بروجن، اردل و لردگان نام نویسی کردند، که هر 19 نفر مرد بوده اند.
شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز 76 نفر گزارش شده است.
استان چهارمحال و بختیاری در مجلس شورای اسلامی چهار کرسی دارد.
استان چهارمحال و بختیاری دارای چهار حوزه انتخابیه 'شهرکرد، بن و سامان، 'بروجن'، 'لردگان' و 'اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ' است.
همچنین امروز برای مجلس خبرگان رهبری پنج نفر از حوزه انتخابیه استان چهارمحال و بختیاری نام نویسی کردند.
شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه استان چهارمحال و بختیاری از ابتدا تاکنون 16 نفر گزارش شده است.
تعداد نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان یک نفر است.

قزوین- شمار ثبت نام کنندگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز نخست تاکنون (چهارشنبه) 62 نفر گزارش شده است که 5 تن آنها زن و باقی مرد بودند.
استان قزوین در انتخابات مجلس شورای اسلامی دارای سه حوزه انتخابیه قزوین- آبیک- البرز، تاکستان و بوئین زهرا-آوج است.
حوزه انتخابیه قزوین-آبیک-البرز در مجلس شورای اسلامی دارای دو کرسی و حوزه تاکستان و بوئین زهرا-آوج نیز دارای یک کرسی هستند.
همچنین امروز چهارشنبه برای مجلس خبرگان رهبری در استان قزوین کسی نام نویسی نکرد. این استان در مجلس خبرگان دارای یک حوزه اصلی است.
شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه استان قزوین از روز نخست نام نویسی تا پایان روز چهارشنبه 9 نفر گزارش شده است.
نام نویسی یک فرد داوطلب در روز گذشته که جزو ثبت نامی ها لحاظ شده بود به علت نقص در مدارک نهایی نشد.
تعداد نمایندگان مجلس خبرگان در استان قزوین دو نفر است.

قم- امروز 18 نفر نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور در ستاد برگزاری انتخابات شهرستان قم نام نویسی کردند که 16 نفر مرد و 2 نفر زن بودند.
شمار ثبت نام کنندگان نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز 58 نفر گزارش شده است.
این حوزه در مجلس شورای اسلامی سه کرسی دارد.
همچنین امروز برای مجلس خبرگان رهبری 100 نفر از حوزه انتخابیه قم نام نویسی کردند.
شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه قم از ابتدا تاکنون 240 نفر گزارش شده است.
تعداد نمایندگان استان قم در مجلس خبرگان رهبری یک نفر است.

یاسوج - 16نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور در هیات های اجرایی شهرستانهای استان کهگیلویه وبویراحمد برای حضور در رقابت های انتخاباتی نام نویسی کردند که 14مرد و دو نفر زن هستند .
شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز 49 نفر گزارش شده است.
این حوزه در مجلس شورای اسلامی سه کرسی دارد.
استان کهگیلویه وبویراحمد دارای سه حوزه انتخابیه درشهرستانهای بویراحمد ودنا، گچساران و باشت وحوزه کهگیلویه ،چرام ، بهمئی ولنده است.
برای مجلس خبرگان رهبری هشت نفر در کهگیلویه وبویراحمد نام نویسی کردند.
شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه کهگیلویه وبویراحمد از ابتدا تاکنون 9نفر گزارش شده است.
تعداد نمایندگان استان کهگیلویه وبویراحمد در مجلس خبرگان رهبری یک نفر است .

تهران- در آخرین روز از ثبت نام پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری تعداد داوطلبان نمایندگی در این مجلس مربوط به حوزه انتخابیه تهران به 166 نفر رسید.
در طول پنج روز ثبت نام داوطلبان مجلس شورای اسلامی یکهزار و 70 نفر تشکیل پرونده دادند که از این تعداد 822 نفر ثبت نامشان را قطعی کردند و 248 نفر پرونده آنها در حال بررسی است.
از این تعداد کل ثبت نام داوطلبان مجلس شورای اسلامی 677 نفر مرد و 145نفر زن هستند.
10 نفر از داوطلبان مجلس مربوط به اقلیت دینی ، 67 نفر دارای سوابق نمایندگی مجلس در ادوار گذشته بودند.

ارومیه- امروز 52 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور در ستاد برگزاری انتخابات فرمانداری های شهرستان های مختلف استان آذربایجان غربی نام نویسی کردند که 49 نفر مرد و سه نفر زن می باشند.
شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز 216 نفر گزارش شده است.
این استان دارای 9 حوزه مرکز اصلی 12 کرسی در مجلس شورای اسلامی دارد.
استان آذربایجان غربی دارای 9 حوزه انتخابات در شهرستان های ارومیه(سه نماینده)، خوی و چایپاره(یک نماینده)، ماکو، شوط، پلدشت و چالدران(یک نماینده)، سلماس(یک نماینده)، نقده و اشنویه(یک نماینده)، مهاباد(یک نماینده)، پیرانشهر و سردشت(یک نماینده)، بوکان(یک نماینده) و میاندوآب، شاهین دژ و تکاب(دو نماینده) است.
همچنین همزمان با آخرین روز ثبت نام از کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری 13 نفر برای مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه استان آذربایجان غربی نام نویسی کردند.
شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه آذربایجان غربی در این دوره در مجموع 34 نفر گزارش شده است.
تعداد نمایندگان استان آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری سه نفر است.

تبریز- 95 نفر در پنجمین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور در حوزه های این استان نام نویسی کردند.
شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز 315 نفر گزارش شده است.
همچنین امروز 15 نفر برای مجلس خبرگان رهبری از این استان نام نویسی کردند.
شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان رهبری از این استان از ابتدا تا کنون در مجموع 45 نفر گزارش شده است.
تعداد نماینده های استان آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری پنج نفر و در مجلس شورای اسلامی 19 نفر است.

یزد - 21 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با حضور در ستاد انتخابات استان یزد نام نویسی کردند.
شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز 74 نفر گزارش شده است که 5 نفر آنان زن هستند.
این استان در مجلس شورای اسلامی چهار کرسی نمایندگی دارد.
استان یزد دارای چهار حوزه انتخابات در شهرستانهای یزد، تفت ، میبد و اردکان است.
شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه یزد از ابتدا تاکنون در مجموع 11نفر گزارش شده است.
تعداد نمایندگان استان یزد در مجلس خبرگان رهبری یک نفر است .

زاهدان - 27 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با حضور در ستاد برگزاری انتخابات استان سیستان و بلوچستان نام نویسی کردند که 26نفر مرد و یک نفر زن می باشند.
شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز142 نفر گزارش شده است.
این حوزه در مجلس شورای اسلامی هشت کرسی دارد.
استان سیستان و بلوچستان دارای شش حوزه انتخابات درشهرستانهای زاهدان، زابل، خاش، سراوان، ایرانشهر و چابهار است .
همچنین امروز شش نفر برای مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه سیستان و بلوچستان نام نویسی کردند.
شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه سیستان و بلوچستان از ابتدا تاکنون در مجموع 23 نفر گزارش شده است.
تعداد نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری دو نفر است.

سنندج- 25 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با حضور در ستاد برگزاری انتخابات شهرستان های مختلف استان کردستان نام نویسی کردند.
شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان کردستان از روز اول تا امروز 109 نفر گزارش شده است.
استان کردستان در مجلس شورای اسلامی شش کرسی دارد.
استان کردستان همچنین دارای 5 حوزه انتخاباتی در شهرستان های 'سنندج، دیواندره و کامیاران'، 'قروه و دهگلان'، 'سقز و بانه' ، 'مریوان و سرواباد'، 'بیجار و یاسوکند' است.
همچنین تا ساعت 19 عصر روز چهارشنبه برای مجلس خبرگان رهبری 10 نفر از حوزه انتخابیه استان کردستان نام نویسی کردند.
شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه استان کردستان از ابتدا تاکنون در مجموع 20 نفر گزارش شده است.
تعداد نمایندگان استان کردستان در مجلس خبرگان رهبری دو نفر است.

مشهد - 126 داوطلب نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با حضور در ستاد برگزاری انتخابات شهرستان های خراسان رضوی نام نویسی کردند که 116 مرد و 10 زن بودند.
شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز دوم دی ماه 391 نفر گزارش شده که 47 نفر از این تعداد زن و 344 نفر مرد هستند.
این حوزه در مجلس شورای اسلامی 18 کرسی دارد.
استان خراسان رضوی دارای 12 حوزه اصلی و 61 حوزه فرعی انتخابات در 28 شهرستان است.
همچنین امروز 23 داوطلب نمایندگی برای مجلس خبرگان رهبری از خراسان رضوی در حوزه انتخابیه مشهد نام نویسی کردند.
شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه خراسان رضوی نیز از ابتدا تاکنون در مجموع 44 نفر گزارش شده است.
تعداد نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری شش نفر است .

کرمان - 98 داوطلب نامزدی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از شروع نام نویسی داوطلبان در این استان ثبت نام کرده اند.
29 داوطلب امروز در پنجمین روز نام نویسی از داوطلبان در این استان نام نویسی کردند که 26 نفر مرد و سه نفر زن بودند.
استان کرمان در مجلس شورای اسلامی 10 کرسی دارد.
این استان دارای 9 حوزه انتخابیه اصلی شامل شهرستان های کرمان و راور، رفسنجان و انار، سیرجان و بردسیر، بافت، رابر و ارزوئیه، شهربابک، زرند و کوهبنان، بم، ریگان، فهرج و نرماشیر، جیرفت و عنبر آباد و کهنوج، منوجان، قلعه گنج، رودبار جنوب و فاریاب و 49 حوزه فرعی است.
در آخرین روز نام نویسی داوطلبان انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری همچنین چهار نفر از حوزه انتخابیه استان کرمان نام نویسی کردند.
شمار ثبت کنندگان این انتخابات از حوزه انتخابیه کرمان از ابتدا تاکنون در مجموع 21 نفر گزارش شده است.
تعداد نمایندگان مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری سه نفر است.

رشت - 53 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با حضور در حوزه های انتخابیه استان گیلان نام نویسی کردند که 50 نفر مرد و سه نفر زن بودند.
شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز، 180 نفر گزارش شده است.
استان گیلان 13 نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد.
استان گیلان دارای 11 حوزه انتخابیه اصلی شامل رشت، فومن، صومعه سرا، تالش، انزلی، آستارا، رودبار، لاهیجان، لنگرود، رودسر و آستانه اشرفیه و نیز پنج حوزه فرعی شامل املش، شفت، رضوانشهر، ماسال و سیاهکل است.
همچنین امروز برای مجلس خبرگان رهبری ، شش نفر از حوزه انتخابیه استان گیلان نام نویسی کردند.
شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه استان گیلان، از ابتدا تاکنون در مجموع 29نفر گزارش شده است.
تعداد نمایندگان استان گیلان در مجلس خبرگان رهبری، چهار نفر است.

اصفهان - 134 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با حضور در ستاد برگزاری انتخابات استان اصفهان نام نویسی کردند که 121 نفر مرد و 13 زن بودند.
شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز 434 نفر گزارش شده است.
این حوزه در مجلس شورای اسلامی 21 کرسی دارد.
استان اصفهان دارای 15 حوزه انتخابی اصلی و 35 حوزه فرعی در 24 شهرستان است .
همچنین امروز برای مجلس خبرگان رهبری 26 نفر از حوزه انتخابیه اصفهان نام نویسی کردند.
شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه استان اصفهان از ابتدا تاکنون در مجموع 61 نفر گزارش شده است.
تعداد نمایندگان استان اصفهان در مجلس خبرگان رهبری پنج نفر است .

بجنورد - 10 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور در ستاد برگزاری انتخابات استان خراسان شمالی نام نویسی کردند که یک نفر زن بود.
شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز 20 نفر گزارش شده است.
شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز 46نفر گزارش شده است.
این حوزه در مجلس شورای اسلامی دو کرسی دارد.
استان خراسان شمالی دارای سه حوزه انتخابات در شهرستانهای این استان است.
همچنین امروز 3 نفر برای مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه خراسان شمالی نام نویسی کردند.
شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه خراسان شمالی از ابتدا تاکنون در مجموع 10 نفر گزارش شده است.
تعداد نمایندگان استان خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری یک نفر است.

شیراز- 106 نفر نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور در ستاد برگزاری انتخابات استان فارس نام نویسی کردند که 103 نفر مرد و سه نفر زن بودند.
شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز 358 نفر گزارش شده است.
این حوزه در مجلس شورای اسلامی 18کرسی دارد.
استان فارس دارای 15 حوزه انتخابات در 29شهرستان است
همچنین امروز برای مجلس خبرگان رهبری 12نفر از حوزه انتخابیه فارس نام نویسی کردند.
شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه فارس از ابتدا تاکنون در مجموع 27 نفر گزارش شده است.
تعداد نمایندگان استان فارس در مجلس خبرگان رهبری پنج نفر است .

زنجان - 20 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با حضور در ستاد برگزاری انتخابات استان زنجان نام نویسی کردند.
شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز نخست تا امروز 84 نفر گزارش شده است.
این حوزه در مجلس شورای اسلامی پنج کرسی دارد
استان زنجان دارای 17 حوزه انتخابات در شهرستان ها است که چهار حوزه آن اصلی و مابقی فرعی محسوب می شود.
همچنین امروز 10 نفر برای مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه زنجان نام نویسی کردند.
شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه زنجان طی هفت روز گذشته از آغاز ثبت نام، در مجموع 17 نفر گزارش شده است.
تعداد نمایندگان استان زنجان در مجلس خبرگان رهبری یک نفر است.
1596

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال