بخشنامه جدید ممنوع الخروجی های مالیاتی ابلاغ شد

تهران - ایرنا - رییس سازمان امور مالیاتی بخشنامه جدید ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی را ابلاغ کرد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، علی عسکری، دادنامه شماره 1909 مورخ 27 اسفند ماه 93 مبنی بر ابطال رأی شماره 6544-4-30 مورخ 13 شهریورماه 78 شورای عالی مالیاتی درخصوص ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی را ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه نامه رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1909 مورخ 27 اسفند ماه 93 درباره «مغایرت رأی شماره 6544-4-30 - 13/3/1387 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با قانون، مبنی بر عدم امکان ممنوع الخـــروجی مدیــــران اشخاص حقوقی فاقــد حق امضای اسناد تعهدآور بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران مدیریت آن ها» به کلیه دفاتر مالیاتی ابلاغ شده است. باتوجه به رأی فوق­ الذکر صرفا مدیران دارای حق امضای اسناد تعهدآور (اعم از موظف و غیر موظف) را می توان ممنوع الخروج نمود. ضمناً با توجه به مفاد ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم، ابتدا مدیران صاحب امضاء مجاز فعلی و در صورت عدم امکان وصول مالیات، مدیرانی که بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی مربوط به دوران مدیریت آنان و صاحب امضای مجاز بوده اند، مسئولیت دارند. با صدور این بخشنامه تمام بخشنامه های مغایر در خصوص ممنوع الخروجی موضوع ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم لغو می شود. اقتصام(1)9141**1558

انتهای پیام /*

باشگاه مخاطبان ایرنا

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال