قائم مقام وزیر بهداشت در امور مشارکت های اجتماعی:

بهبود سلامت و عدالت مهمترین دستاورد مشارکت های اجتماعی است

تهران - ایرنا - قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور مشارکت های اجتماعی گفت: بهبود سلامت، پاسخگویی و عدالت مهمترین دستاوردهای مشارکت های اجتماعی هستند.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سید محمد هادی ایازی با تاکید بر اینکه، یکی از اصول مشارکت مردمی، درگیر شدن جامعه در توسعه سلامت است، گفت: با درگیر ساختن افراد جامعه در تصمیم گیری های مربوط به مراقبت از سلامت فردی، برنامه ریزی خدمات سلامتی، اولویت گذاری، بیان مشکلات و کیفیت می توان روند نهادینه شدن برنامه های سلامت را تسریع کرد.
وی ادامه داد: افزایش اثر بخشی و توانمندی افراد از مزایای مشارکت مردمی است و یکی از ضرورت های اساسی مشارکت، پر شدن شکاف عمیقی است که بین ایده های برنامه ریز و نقطه نظرات مردم وجود دارد که با استفاده از راهبرد مشارکت جامعه کامل می شود.
قائم مقام وزیر بهداشت در خصوص مهمترین دستاوردهای دیگر مشارکت های مردمی گفت: افزایش رضایت و توانمندی مردم، بومی شدن برنامه ها، بالا رفتن سواد بهداشتی جامعه، افزایش کیفیت و ایمنی خدمات، افزایش هزینه اثر بخشی منابع و افزایش پوشش خدمات از مهمترین پیامدهای این ظرفیت نهفته در جامعه است.
ایازی با تاکید بر اینکه، باید از ظرفیت مشارکت های اجتماعی در حد مطلوب و جامع بهره ببریم، خاطرنشان کرد: اغلب مشارکت ها در سطح اطلاع رسانی است و باید در سیاست های نوشته شده راهبردهای ارتقاء سلامت، مشارکت جامعه نیز به عنوان یک الزام لحاظ شود.
اجتمام (1) 7029 ** 1574

انتهای پیام /*

باشگاه مخاطبان ایرنا

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال