44 هزار چاه غیرمجاز در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

تهران - ایرنا - مدیرکل دفتر مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه های دریای خزر و دریاچه ارومیه گفت: هم اکنون حدود 88 هزار حلقه چاه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه وجود دارد که 50 درصد این چاه ها غیرمجاز است.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، سیدمرتضی موسوی افزود: موضوع اصلی در احیای دریاچه ارومیه دو موضوع کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و سامان دهی برداشت آب از منابع آب زیرزمینی است.
وی ادامه داد: خوشبختانه با راهکارهایی که وزارت جهادکشاورزی تدوین کرده، این امیدواری به وجود آمده که با استفاده از فناوری های نوین کشاورزی، صرفه جویی 40 درصدی در مدت پنج سال بدون هیچ گونه آسیبی به تولید و درآمد کشاورزان این بخش منجر شود. برخی طرح ها و پروژه های سازه ای هر چند با تاخیر به پایان خواهد رسید، اما این موضوع نگرانی جدی در هدف اصلی احیای دریاچه به وجود نمی آورد.
به گفته موسوی، اگر این برنامه طبق زمان بندی پیش برود، قادر خواهیم بود مصرف آب بخش کشاورزی را از چهار میلیارد و 300 میلیون مترمکعب به حدود دو میلیارد و 600 میلیون مترمکعب کاهش دهیم و این موضوع در کنار اقدام های دیگر همچون کاهش مصرف آب های زیرزمینی بسیار تعیین کننده است.
مدیرکل دفتر مدیریت منابع آب حوضه های دریای خزر و دریاچه ارومیه، اظهار داشت: هم اکنون سطح زیرکشت آبی حوضه آبریز حدود 480 هزار هکتار است که چهار میلیارد و 300 میلیون مترمکعب آب در این زمین ها مصرف می شود.
موسوی با اشاره به برنامه کنترل برداشت از آب های زیرزمینی حوضه ارومیه، گفت: یک موضوع مهم در ارومیه سامان دهی چاه های حوضه است تا بتوانیم میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی را کاهش دهیم.
وی افزود: برنامه کاهش مصرف آب زیرزمینی در حوضه آبریز ارومیه نیز اجرایی خواهد شد و طبق این طرح تمام چاه های مجاز در این حوضه به کنتور هوشمند مجهز خواهند شد تا نظارت بیشتری بر برداشت آب زیرزمینی به عمل آید.
موسوی با بیان آنکه با کنترل مصرف منابع آب زیرزمینی، روان آب های بیشتری به سمت پیکره دریاچه هدایت خواهد شد، خاطر نشان کرد:از برنامه های در دست اقدام نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های مجاز در سال جاری است که پیش نیاز نصب کنتورهای هوشمند بر چاه ها، تعیین تکلیف چاه های غیرمجاز است و همین امر مهم ترین موضوع پیش روی ما است.
موسوی اضافه کرد: این برنامه نیازمند انسجام در دستگاه های مختلف استان ها است و در این زمینه شورای حفاظت منابع آب استان با محوریت استانداران فعالانه کار را پیگیری خواهند کرد.
مدیرکل دفتر مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه های دریای خزر و دریاچه ارومیه، تصریح کرد: در این زمینه حمایت قوای قضایی و انتظامی بسیار مهم است تا استفاده بی رویه از منابع آب زیرزمینی پیشگیری و از نابودی منابع راهبردی در این مقطع زمانی جلوگیری شود.
اقتصام 1053**1558

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال