یادداشت های سردبیر روزنامه اطلاعات کتاب شد

تهران- ایرنا- گزیده یادداشت های سربیر روزنامه اطلاعات از سال 84 تا 93با نام «در فضیلت نقد » کتاب شد.

به گزارش روز شنبه ایرنا فرهنگی ، مجموعه 240 مقاله علیرضا خانی سردبیر روزنامه اطلاعات در سال های 84 تا 93 در قالب یک کتاب با نام در فضیلت نقد توسط انتشارات اطلاعات منتشر شد.
در مقدمه این کتاب آمده است: معلمی در روستایی دورافتاده از استانی دوردست موهایش را به خاطر همراهی با شاگرد سرطانی اش می تراشد و فردای آن روز همه دانش آموزان، سر تراشیده سر کلاس می آیند. معلم دیگری در استانی محروم، کلیه اش را هدیه می کند به شاگرد فقیرتر از خودش. آتش نشانی گمنام، هنوز نخستین جشن تولد کودکش را نگرفته خود را به هنگامه هراسناک آتش و دود می زند و بی اعتنا به سخن شعارپیشگان بی عمل، جانش را به دختر کوچک معصوم هدیه می کند.
نگارنده مقدمه این کتاب با اشاره به حادثه زورگیری در یکی از خیابان های تهران آورده است: زورگیری دو جوان تنومند با رد پای چاقو بر گونه و گردن، بر موتوری می غُرند و در تاریکای صبحدم، همه هستی پیرزنی تازه رسیده به شهر را، که برای مداوای دخترش آورده، یکجا می ربایند تا خرج شیشه و شب نشینی و شراب کنند و چند خیابان آن سوتر، راننده فقیر تاکسی، بسته های پول های جا مانده در ماشین را، بی اندیشة جهیزیه دختر و مداوای همسر، با تقوا و استغنا به صاحبش برمی گرداند...
چوپانی به پیکر سوخته زنی بر می خورد که بعدها پلیس می فهمد یکی دیگر از قربانیان آدم ربایی و آزار و قتل و سوزاندن است که صبحی از خانه درآمده و سوار بر ماشین عبوری شده و دیگر بازنگشته و چشمان عزیزانش را در انتظار و خون نشانده است...
پیری گمنام و بی ادعا، در روستایی دور با چشمانی کم نور و قامتی خمیده و دستان چروکیده، همه وزنش را روی چوب عصا می اندازد تا دست بر دیوار نگیرد و ناخواسته دیوار خشتی را نساید و حقی را از صاحب دیوار ضایع و زایل نکند یا ناغافل دانه ای از لب موری برنگیرد و آن سوتر، مدیری متظاهر، میلیاردها ثروت ملت را برمی دارد و در کشوری دوردست قصر می سازد یا کرورها پول ملی نفت را در حساب شخصی می ریزد و گردن فراز می دارد و ناز بر فلک و فخر بر ستاره می کند...
آن سو، رهبری خود را سپر مردمش می کند که فدا شود و آن سوتر رهبرانی همه مردم را سپر تاج و تخت خود می کنند تا مردم فنا شوند و آنها بمانند.
پرشمار است اتفاقاتی از این دست که برخی شان فرشتگان ساجد انسان را سرافراز می کند و خیلی هاشان شیطان طاغی و عاصی را گردن فراز...
در میانه این میدان، چه می توان کرد جز گفتن و سنگ سراچه دل به الماس آب دیده سفتن، یگانه ساز و برگ ما که نه سیاستمداریم و نه قانونگذار و نه قاضی و نه مجری و نه میانجی و نه منجی، محک زدنِ احوال و اقوال و افعال است و پاسداشت شبچراغ امید و زنده داشتن شمع تابنده و آیینة بازتابندة نقد.
آیینه چـون نقش تـو بنمود راست خود شکن، آیینه شکستن خطاست
نقد ناب، گوهر کمیاب و دُرّ دیریابی است که در این ملک و دیار غریب و مهجور مانده است، از بس رقابت های سیاسی و حسادت ها و طمع ورزی به پست و مقام و جاه و جلال و ثروت و مکنت و قدرت را به جای نقد جا زده اند و در هر گروه و رسته و حزب و دسته و رسانه و مجلس و انجمن، تخریب و تخطئه دیگران را به قصد تحسین و تقدیس خود، در قالب مظلوم نقد ریخته اند و جاه طلبی و قدرت اندیشی و آزمندی خویش را برای سر پوشاندن، در جامه و زرورق نقد پیچانده اند، که نقد ناب را از نقدهای دروغین و کینه ورزانه و منفعت خواهانه به سختی می توان تمیز داد.
نقدِ ناب، بازتاباندن کژی ها و فاش گفتن گزافه ها و عریان کردن خطاهاست، بی شائبة رقابت و چشمداشت موقعیت و رؤیای قدرت و ثروت و منزلت.
نقد ناب، تاباندنِ آفتاب روشن صبحگاهان بر ابریشم تاریک شبراهه خاموش است. شلاقِ باران سرد و درشت اردیبهشتی بر تن رخوتناک برهوت خشک و تفتیده است، شکستن شیشه سکوت شب سیاه صحرای هراس انگیز با اوج ضرباهنگ یک آواز است آن که برآستانة چاه بر تو سکوت می کند، دوستار تو نیست، رؤیایش در دام حادثه افتادن توست... آن که در اوج غرور و قدرت، بر تو عیب نمی گیرد و نهیب نمی زند، می خواهد قربانی غرور و مسحور کبر و مغلوب خودشیفتگی ات شوی...
نقدِ ناب، یعنی نهیب، یعنی فریاد، یعنی پس کشیدن تند و بی رحمانه یک دوست از آستانه سقوط و صخره. یعنی فرمان ایست دادن به آنکه بی محابا و پرشتاب، در پیچ تندِ جادة بی حفاظ، می راند...
و چنین است که باور داریم کلامی که از دل برآید، لاجرم بر دل نشیند و نقدی که از روی صلاح و سلام و با قصد و نیّت صالح و سالم گفته شود، حتی در خشکسالی زمان و سترونی زمین، می تواند برشکوفد و برشکوفاند و به برگ و بار نشیند و نشانَد و آب و آبادانی بیاورد و سینة سیاه شب را ستاره باران کند و سردی رخوتبار سکوت را غزلبازان و از دل کویر خشک تَرَک خورده، جنگل پرگیسوی سبز برویاند و بر تن آرزومند صحرای تشنه، چشمه پر غُلغُل سرد بجوشاند و زمین و زمان را تغییر و تحول بخشد و آدمیزاده را به سمت و سوی معنای ناب آدمیت گسیل دارد...

مقالات این مجموعه، هر یک به تنهایی بر این ستون و شالوده بنا شده که ریشه دردها و کاستی های جامعه و نیز اشتباهات و انحرافات افراد و گروه ها را، نباید در عوامل بیرونی موهوم و تقدیر و سرنوشت و کجمداری روزگار غدّار و توطئه خارجی و داخلی جست بلکه گاه نیک و بل ضروری است نیم نگاهی پرسشگرانه و نامتکبرانه بر خود افکنیم و علل و دلایل همه کژی ها و کژتابی ها و درماندگی ها و جاماندگی ها و عسرت ها و حسرت ها را در خود بجوییم و بی رحمانه در برابر آن بایستیم.
این نوشتارهای کوتاه، هرچند هر یک ماهیت و موضوع مستقل دارند و در حوزه های گونه گون فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی به تحریر درآمده اند، با این حال رشته ای ظریف اما محکم همه آنها را به هم پیوند می دهد و آن بازگشت و کاویدن ریشه های مسائل و مصائب داخلی در درون و جُستن مشی ها و منش ها و رفتارها و کردارهای ناسنجیده و نامدبرانه خود و نیز قائل شدن به نقش عوامل و علل حقیقی و ملموس و قابل اندازه گیری و قابل اثبات در به وجود آمدن رخدادهاست، به جای تن سپردن به عوامل موهوم و فرضی و فریبنده و توطئه اندیشانه. (به نقل از مقدمه کتاب)
کتاب « در فضیلت نقد» حاوی 240 مقاله در حوزه های فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و سیاست با نگاهی متفاوت و صریح است. این اثر همچنین می تواند به عنوان منبعی برای درس های مقاله نویسی، یادداشت نویسی، تحلیل نویسی و تفسیرنویسی مورد استفاده دانشجویان رشته روزنامه نگاری و ارتباطات قرار گیرد.این اثر در قطع وزیری در 582 صفحه و با بهای 20000 تومان به بازار نشر عرضه شده است.
فراهنگ**1293**1601**

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال