انتصاب اعضای کمیسیون هنر و معماری برای دو سال آینده

تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعضای کمیسیون هنر و معماری این دبیرخانه را به مدت دو سال منصوب کرد.

به گزارش روزیکشنبه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمدرضا مخبر دزفولی استاد محمود فرشچیان، استاد عباس اخوین، محمدرضا جعفری جلوه، محمدعلی رجبی، استاد حمیدرضا نوربخش، حسن بلخاری، غلامرضا اسلامی، عبدالمجید شریف زاده، استاد محمدحسین نیرومند، استاد مجتبی آقایی، حسن ریاحی، رحمت امینی، اسماعیل آذر، محمد خزاعی، منصور پارسایی و محمدعلی خبری را به عنوان اعضای جدید کمیسیون هنر و معماری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب کرد.
همچنین محمدعلی خبری به عنوان دبیر این کمیسیون منصوب شد.
در آخرین جلسه کمیسیون هنر و معماری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1392، ایمانی خوشخو رییس کمیسیون هنر و معماری گزارشی از فعالیت های این کمیسیون در سال 1392 ارائه کرد.
در این گزارش ضمن اشاره به برگزاری 20 جلسه شورای کمیسیون، 40 جلسه کارشناسی و 60 جلسه تخصصی، بررسی مسائلی مانند نقشه جامع هنر، نحوه آموزش هنر در نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی، احیای هنرهای متروک و سنتی و رصد جشنواره های هنری مورد اشاره قرار گرفته است.
فراهنگ(1)**9129**1588

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال