نقشه های خطر مناطق زلزله خیز در ایران نیازمند بازنگری است

تهران - یک کارشناس خبره سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر بر لزوم تهیه نقشه های جدید مناطق زلزله خیز در کشور تاکید کرد.

ˈحمید قویدلˈ روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، افزود: نبود نگاه جامع و چند جانبه نگر، عدم شناخت کافی از نبود گپ های لرزه ای(بخشی از گسل که در گذشته زمین لرزه ای ایجاد کرده اما اکنون فاقد لرزه است) و عدم توجه به کاربری اراضی که در نقشه های کنونی پهنه بندی خطر زلزله در ایران وجود دارد، لزوم تهیه نقشه های پهنه بندی با دیدی جدید و بازنگری در مطالعات قبلی را مورد تاکید قرار می دهد.
وی گفت: نقشه پهنه بندی زلزله به معنای نقشه تفکیکی مناطق مختلف بر اساس کم خطر و پر خطر بودن منطقه از نظر لرزه خیزی است و نبود یا گپ زلزله ای اشاره به مناطق لرزه خیزی است که در آنها خطر زلزله زیاد است اما زلزله در آنها رخ نداده است.
این کارشناس و نجاتگر پیشکسوت جمعیت هلال احمر معتقد است ˈگپ های لرزه ایˈ در فلات ایران هنوز به خوبی شناخته نشده اند و این نبودها به ویژه در مناطقی مانند شهر تبریز با سابقه زلزله های تاریخی و نائین بدون چنین سابقه ای در برآوردهای خطر زلزله و محاسبه احتمالی پهنه بندی خطر زلزله موجب عدم قطعیت های مهمی می شود.
وی اضافه کرد این موضوع با وقوع زلزله های طبس در سال 1978، منجیل 1990 و بم 2003 در محل نبودهای لرزه ای در ایران اهمیت خاصی یافته است.
به گفته قویدل، مهمترین نقص نقشه های پهنه بندی خطر زلزله در زلزله 8 اکتبر 2005 بالاکوت پاکستان در محل یکی از همین ˈنبودهای لرزه ایˈ و جایی که روی نقشه های خطر با درجه متوسط مشخص شده بود نشان داده شد.
وی توضیح داد، نکته مهم دیگر لزوم نگاه جامع و چند جانبه نگر در زمینه پهنه بندی خطرهای طبیعی است که امروز به ویژه در کلان شهرهای کشورهای در حال توسعه بسیار مطرح است.
وی اظهار داشت: این مساله نقطه ضعف مهم نقشه های پهنه بندی خطر است که صرفا با دید بیشینه انگاری یک خطر محتمل مثل خطر زلزله تهیه می شوند. از سوی دیگر در چنین نقشه هایی تاکنون توجه ویژه به موقعیت شهرهای بزرگ مثل شهر تهران نشده است.
وی به بی توجهی به کاربری اراضی در نقشه های پهنه بندی کشور اشاره کرد و گفت: وقتی تمام طرحهای کاربری شهری را شهرسازان و بعضا جغرافی دانان شهری تهیه و سپس اجرا می کنند و چه بسیار زمین های خطرناک از دید کارشناسان زلزله که آنها به عنوان کاربری مناسب برای ساخت مسکن تشخیص می دهند، وضعیت خطرناک کنونی حاصل می شود که مدام روی گسل های شمال تهران و شمال تبریز بر روی پهنه های خطرناک برج و آپارتمان ساخته می شود.
وی گفت: همه این موارد لزوم تهیه نقشه های پهنه بندی با دیدی جدید و بازنگری در مطالعات قبلی را نشان می دهد.
قویدل افزود: نقشه های پهنه بندی حداکثر شتاب و شدت زلزله در ایران در طی 30 سال گذشته را نشان می دهد.
وی توضیح داد، امروزه در دنیا تاکید بر دید چند جانبه نگر است به طوری که اگر جنبه های مختلف مسائل بلایای طبیعی (زلزله، سیل، زمین لغزش، سونامی )، زیست محیطی و توسعه شهری و حتی مسائل اجتماعی و زیستی را با هم نبینیم و از ابزارهایی مثل جی آی اس GIS یا سامانه اطلاعات جغرافیایی به درستی استفاده نکنیم، هرگز موفق به غلبه بر مسائل پیچیده دنیای امروز به ویژه در شهرهای بزرگ و در کشورهای در حال توسعه نخواهیم شد.
اجتمام(4)**7029 **1569

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال