همانند سازی یکی ازقدیمی ترین نسخه های خطی کلیات سعدی درهند

دهلی نو - مدیر مرکز بین المللی میکروفیلم نور در هند گفت که همانند سازی یکی از قدیمی ترین ترین نسخه های خطی کلیات سعدی در جهان، به مناسبت روز سعدی از روز یکشنبه در این کشور آغاز شد.

ˈمهدی خواجه پیریˈ روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این نسخه بسیار نفیس با سر لوح های زرین و خط های نسخ و نستعلیق و شکسته در 429 برگ در شعبان سال 770 هجری قمری به دستور جلال الدین محمد تورانشاه وبه قلم حسن الحافظ کتابت شده است.
وی گفت :چاپ همانند کلیات سعدی که به امر تورانشاه ممدوح حافظ کتابت شده و وجود تفاوتهای موجود در این نسخه با نسخه های دیگر کلیات سعدی که با تصحیح محمد علی فروغی و اقبال آشتیانی به چاپ رسیده می تواند نظر محققین و پژوهشگران را به خود جلب کند.
مهدی خواجه پیری افزود: اهمیت این نسخه از دوجهت است یکی اینکه این نسخه ازروی نسخه های 627 و 734 هجری قمری نوشته شده که ازلحاظ درستی عبارات، بسیار ارزشمند است و دیگر اینکه به دستور کسی کتابت شده که بسیار ممدوح حافظ شاعر بزرگ ایرانی است.
وی گفت: این نسخه از قدیمی ترین ترین نسخه های خطی کلیات سعدی درجهان است که درکشور هند وجود دارد.
جلال الدین تورانشاه وزیر باکفایت و دانشمند شاه شجاع مظفری در سالهای 776 تا 786 قمری از وزرا و مقربین درگاه شاه شجاع بود و در دوران حکومت زین العابدین فرزند شاه شجاع به مدت چند ماه از رجال درجه اول حکومت بشمار می آمد وی در بیست و یکم صفر 787 در گذشت.
تورانشاه مکرّر مورد مدح حافظ شیرازی قرار گرفته و علاوه بر چند غزل و قطعه که نام او در آنها ذکر شده به احتمال قوی غزلهائی که محتوی نام آصف عهد، آصف دوران، آصف ملک سلیمان خواجه وزیر و خواجه جهان است در مدح وی سروره شده است.
حافظ شاعر بزرگ ایرانی نیزدر مدح تورانشاه اشعار متعددی از جمله بیت ˈ آصف عهد زمان جان جهان تورانشاه
که در این مزرعه جزدانه خیرات نگاشت ˈ، دارد.
آساق** 589**1577

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال