اسماعیل حسن زاده نایب رِییس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال غرب آسیاشد

تهران - ˈاسماعیل حسن زادهˈ رییس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ازسوی دبیرکل فدراسیون فوتبال غرب آسیا به عنوان نایب رییس کمیته انضباطی این فدراسیون منصوب شد.

به گزارش ایرنا ازفدراسیون فوتبال، در نامه ˈفادی زوریکاتˈ دبیرکل فدراسیون غرب آسیا در این خصوص خطاب به حسن زاده آمده است:بر اساس ماده 46 اساسنامه فدراسیون غرب آسیا و تصمیم کمیته اجرایی درآخرین جلسه این کمیته 30آذرماه، شما به عنوان نایب رییس کمیته انضباطی فدراسیون غرب آسیا منصوب می شوید.
رییس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال غرب آسیا ˈکایز اضودˈ از عراق است و ˈعبدالهادی اسدˈ از کویت به همراه ˈکمرالدین احمدˈ از لبنان و ˈالخادر صالحˈ از عربستان سعودی اعضای این کمیته هستند.
ورزشی(1)**7537**1590

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال