ایران و هند تفاهمنامه همکاریهای مطالعاتی و پژوهشی امضا کردند

دهلی نو - جمهوری اسلامی ایران و هند روز سه شنبه دردهلی نو تفاهمنامه همکاریهای مطالعاتی و پژوهشی امضا کردند.

به گزارش ایرنا این تفاهمنامه به امضای ˈمصطفی دولتیارˈ مدیرکل موسسه مطالعات سیاسی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران وˈراجیو کومار بهاتیاˈ مدیرکل شورای هندی امور جهانی جمهوری هند رسید.
در این تفاهمنامه هشت ماده ای مطالعاتی بر ضرورت تشویق و تحکیم همکاری، تبادل دوجانبه نظرات و اطلاعات، بهبود طرحهای پژوهشی و آکادمیک و مبادله کارشناسان و پژوهشگران بین دوکشور ایران وهند تاکید و به ایجاد و تشویق ارتباط مستمر در زمینه های آکادمیک و پژوهش در چارچوب موسساتی ابراز علاقه شده است.
بهبود ارتباط علمی و آکادمیک بین طرفهای قرارداد، تشویق و تشدید دوستی و تفاهم دوجانبه بین مردم دو کشور، همکاری بین طرفهای قرارداد مربوط به کل حوزه ارتباط و پژوهش در دو موسسه، مبادله و همکاری در زمینه پژوهش و آموزش شامل مبادله کارشناسان و پژوهشگران ازجمله مفاد این تفاهم نامه است.
مشارکت موسسات طرف سوم به منظور تشویق و پیشرفت آموزش و پژوهش با فعالیتهای سایر موسسات، مبادله نشریه ها و همکاری و کمک برای مبادله اطلاعات و دعوتنامه ها برای نشستها، همایش و سمپوزیم های مهم از دیگر مفاد این تفاهمنامه است که برای چهار سال بین طرفین منعقد شد و قابل تمدید برای چهار سال دیگر خواهد بود.
شورای امور جهانی هند در سال 1943 به عنوان یک گروه مطالعات تشکیل شد که یک سازمان غیردولتی، غیرسیاسی و غیرتجاری محسوب می شود.
هدف از تشکیل این موسسه صرفاً مطالعه روابط بین المللی و امور خارجی بوده است.
آساق** 589**1577

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال