دورنمای پیروزی ائتلاف رویای گرجی در انتخابات پارلمانی گرجستان

گروه تحقیق و تفسیر خبر – شکست حزب میخاییل ساکاشویلی رییس جمهور غربگرای گرجستان، در انتخابات پارلمانی این کشور و پیروزی حزب رقیب وی می تواند در مناسبات سیاسی و بین المللی آتی در گرجستان تاثیر گذار باشد.

انتخابات پارلمانی گرجستان در روز دوشنبه، اول اکتبر 2012 در حالی برگزار شد که دولت حاکم در این کشور به ریاست ˈمیخاییل ساکاشویلیˈ با مخالفت های جدی و تظاهرات خیابانی مردم رو به رو بود. جرقه این نارضایتی ها حدود کمتر از دو هفته مانده به برگزاری انتخابات پارلمانی گرجستان در اعتراض به بد رفتاری و شکنجه جسمی و جنسی زندانیان در این کشور زده شد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که نتایج کنونی انتخابات پارلمانی گرجستان تا حد زیادی متاثر از نارضایتی ایجاد شده در میان گرجی ها در آستانه این انتخابات است. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی در گرجستان نشان می دهد که حزب رقیب میخاییل ساکاشویلی رییس جمهور غربگرای گرجستان با نام ˈرویای گرجیˈ به رهبری ˈبیدزینا ایوانیشویلیˈ به پیروزی دست یافته و بیش از 50 درصد از آرا را در این انتخابات کسب کرده است. گفته می شود ائتلاف ˈرویای گرجیˈ 53.19 درصد و ˈجنبش متحد ملیˈ حزب میخاییل ساکاشویلی رییس جمهور فعلی 41.51 درصد آرا را به دست آورده است.
اگر چه ائتلاف رویای گرجی پیش از شکل گیری اعتراضات مردمی در گرجستان نزدیک به 20 درصد از حزب ساکاشویلی در انتخابات پارلمانی عقب بود؛ اما شکل گیری اعتراضات مردمی همزمان با انتخابات پارلمانی گرجستان بخت بدی را برای حزب ساکاشویلی رقم زد و عقب افتادگی ائتلاف رقیب وی را در انتخابات پارلمانی جبران کرد.
بسیاری از منابع خبری و تحلیلی پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در گرجستان و با شروع نارضایتی های مردمی در این کشور ˈدر اعتراض به فیلم منتشر شده از آزار و شکنجه زندانیان گرجیˈ در پیش بینی هایشان اعلام کردند که شرایط ایجاد شده قطعا بر نتایج انتخابات گرجستان تاثیر گذار خواهد بود.
تارنمای آلمانی دویچه وله در این خصوص در تحلیلی نوشت که افشای شکنجه در زندان های گرجستان می تواند برای ساکاشویلی و حزب حامی او در انتخابات آتی پارلمان این کشور گران تمام شود.
خبرگزاری رویترز نیز همزمان با اوج گیری اعتراض ها در گرجستان در خبری اعلام کرد: ˈصدها نفر از مردم گرجستان روز جمعه در چهارمین روز اعتراضات علیه خشونت در زندان های دولتی تظاهرات کردند؛ موضوعی که ممکن است در سرنوشت انتخاب حزب میخاییل ساکاشویلی رییس جمهوری این کشور در اول اکتبر تاثیر بگذارد.ˈ
** ساکاشویلی و غفلت از پیش بینی آینده
---------------------------------------------------------
میخاییل ساکاشویلی رییس جمهور فعلی گرجستان که تنها چند ماه دیگر به پایان دور دوم ریاست جمهوری وی باقی مانده است، در سال 2003 در پی انقلابی مخملین به نام ˈانقلاب گل رزˈ و با حمایت غرب در گرجستان روی کار آمد و موفق به کنار زدن ˈادوارد شوارد نادزهˈ رییس جمهور وقت گرجستان شد.
ساکاشویلی از زمان روی کار آمدن در صحنه سیاسی گرجستان ضمن ایستادگی بر موضع غرب گرایانه خود همواره بر نبود مصالحه و نزدیکی با مسکو تاکید داشته است. عملکرد سیاسی وی طی دو دوره ریاست جمهوری در گرجستان همچنین نشان می دهد که وی تمایل به حفظ قدرت دارد و تاکنون کوشیده است به تضمین قدرت حزب جنبش ملی که وی رهبری آن را بر عهده دارد بپردازد.
یکی از اقدامات ساکاشویلی در زمان زمامداری اش در گرجستان ایجاد برخی تغییرات در قوانین این کشور بود؛ تغییراتی که به موجب آن اختیارات نخست وزیر در مقابل مقام ریاست جمهوری افزایش یافته است.
به نظر می رسد این اقدام ساکاشویلی در جهت قدرت طلبی و تضمین نفوذ خود در سیاست گرجستان پس از اتمام دوران ریاست جمهوری صورت گرفته است. این عمل نشان می دهد که ساکاشویلی بخت زیادی را برای پیروزی حزب حاکم خود در انتخابات پارلمانی و انتخاب وی به عنوان نخست وزیر پس از اتمام دوران ریاست جمهوری اش متصور بوده است. ساکاشویلی با ایجاد تغییرات در قوانین گرجستان و افزایش اختیارات نخست وزیر در مقابل رییس جمهور در واقع کوشیده است تا قدرت را در دستان خود حفظ نماید. در صورت پیروزی حزب ساکاشویلی در انتخابات پارلمانی گرجستان وی می توانست پس از دو دوره ریاست جمهوری در این کشور این بار بر مسند نخست وزیری تکیه زند، اما پیروزی حزب مخالف وی در انتخابات تمامی معادلات ساکاشویلی برای ماندن در قدرت را بر هم زد.
به گزارش خبرگزاری ریانووستی روسیه از تفلیس، هم اکنون میخاییل ساکاشویلی رییس جمهور گرجستان شکست حزب خود را در انتخابات پارلمانی پذیرفته اما در عین حال اعلام کرده است که حزب وی در جناح مخالف قرار می گیرد.
ساکاشویلی در سخنرانی خود پس از اعلام نتایج انتخابات گفت: ˈدیدگاه های ائتلاف رویای گرجستان برای من بطور بنیادی غیر قابل قبول است. میان ما تفاوت عمیقی وجود دارد و ما معتقدیم دیدگاه های آنها فوق العاده غلط است، اما دمکراسی چنان عمل می کند که اکثریت ملت گرجستان تصمیم می گیرد و ما این انتخاب را می پذیریمˈ.
** جهت گیری سیاسی آتی گرجستان
--------------------------------------------------
یکی از مهمترین مسایلی که در رابطه با انتخابات گرجستان مطرح است موضوع جهت گیری سیاست های آتی این کشور در قبال واشنگتن از یک سو و مسکو از سوی دیگر است. همانطور که اشاره شد رییس جمهور کنونی گرجستان از روز نخست به عنوان فردی غربگرا معرفی شد و سیاست های وی نیز موید همین مطلب است. ساکاشویلی طی دو دوره ریاست جمهوری اش همواره جانبدار غرب و در مقابل از حمایت واشنگتن برخوردار بوده است.
ساکاشویلی بر خلاف تمایل به غرب علاقه چندانی به برقراری روابط با مسکو نداشته و همواره کوشیده است تیرگی روابط با روسیه را حفظ کند. در دوران ریاست جمهوری ساکاشویلی همواره شاهد تنش در روابط روسیه و گرجستان بوده ایم. جنگ میان دو کشور در سال 2008 بر سر دو منطقه جدایی طلب آبخازیا و اوستیای جنوبی اوج تنش و درگیری میان مسکو و تفلیس بود. حال بر خلاف دیدگاه غربگرایانه ساکاشویلی، بیدزینا ایوانیشویلی میلیاردری که رهبری حزب پیروز در انتخابات پارلمانی را بر عهده دارد، خواهان اصلاح روابط با مسکو است و تمایل چندانی به غرب از خود نشان نمی دهد. در مقابل، ساکاشویلی معتقد است که قدرت یابی حزب رویای گرجی می تواند زمینه را برای تسلط مسکو بر تفلیس فراهم سازد. به نوشته تارنمای بی بی سی در همین رابطه ساکاشویلی پس از پیروزی حزب رویای گرجی در انتخابات پارلمانی گفته است: ˈپیروزی آقای ایوانیشویلی امکان تسلط روسیه بر گرجستان را به دنبال خواهد داشت.ˈ
هر چند با پیروزی حزب رویای گرجی در انتخابات پارلمانی گرجستان در اغلب تحلیل ها احتمال نزدیک شدن گرجستان به روسیه و کمرنگ شدن روابط تفلیس با واشنگتن مطرح شده است، اما با توجه با چالش های موجود در روابط مسکو و تفلیس نمی توان قاطعانه از ˈبهبود سریعˈ این روابط سخن گفت. در عین حال با توجه به روحیه رهبر حزب رویای گرجی می توان تسهیل روابط میان مسکو و تفلیس را پیش بینی کرد.
** جمع بندی
------------------
پیروزی حزب رویای گرجی در انتخابات پارلمانی گرجستان و شکست حزب غربگرای ساکاشویلی یقینا بر آینده سیاست خارجی گرجستان تاثیر گذار خواهد بود؛ اگر چه در شرایط کنونی نمی توان در خصوص میزان این تاثیر گذاری به گونه ای قطعی سخن گفت.
به طور کلی در صورتی که حزب پیروز در انتخابات پارلمانی گرجستان آنگونه که از سوی حزب مخالف ادعا می شود در آینده تمایل عملی خود را برای برقراری روابط با مسکو نشان دهد، احتمال تجدید روابط و تلاش دو طرف برای بهبود این مناسبات وجود دارد.
از آنجا که مسکو در شرایط کنونی با سیاست های غرب در منطقه مخالف است و می کوشد تا از هر طریق دست غرب را از نفوذ در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز کوتاه سازد، پیش بینی می شود از ابراز تمایل گرجستان برای بهبود روابط و حل و فصل چالش های موجود استقبال کند.
نزدیکی هر چه بیشتر روسیه به گرجستان، یاس غرب را برای افزایش نفوذ در این کشور به همراه خواهد داشت و محدود شدن نفوذ غرب در حوزه امنیتی و استراتژیکی روسیه یکی از اهدافی است که مسکو بشدت آن را دنبال می کند.
تحقیق**م-الف**1358

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال