زمزمه های انتخاباتی

نگاهی به کارنامه ملت در انتخابات 8 دوره مجلس

تهران- انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی فردا (جمعه) در سراسر کشور برگزار می شود که مردم ایران اسلامی در این انتخابات باری دیگر حماسه ای تاریخی را رقم خواهند زد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در انتخابات نخستین دوره مجلس شورای اسلامی که در 24 اسفندماه 1358 برگزار شد جمعیت کشور 37 میلیون و 714 هزار نفر بود که از این تعداد 20 میلیون و 857 هزار و 391 نفر واجد شرایط رای دادن بودند و مشارکت 14/52 درصد را در انتخابات داشتند.
در انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی که در 26 فروردین ماه 1363 برگزار شد جمعیت ایران 45 میلیون و 798 هزار نفر بود که از این تعداد 24 میلیون و 143 هزار و498 نفر واجد شرایط رای دادن بودند و رکورد مشارکت 64/64 درصد را رقم زدند.
همچنین انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی در 19 فروردین 1367 برگزار شد که جمعیت ایران در آن زمان 51 میلیون و 909 هزار نفر بود که از این تعداد واجدین اخذ رای 27 میلیون و 986 هزار و 736 نفر بود و شاهد مشارکت 72/59 درصدی مردم در انتخابات بودیم.
انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز در حالی در 21 فرودین ماه 1371 برگزار شد که جمعیت ایران آن زمان 56 میلیون و 656 هزار نفر بود و از این تعداد 32 میلیون و 465 هزار و 558 نفر واجد شرایط رای دادن بودند و در انتخابات مشارکت 81/57 درصد را داشتند.
در انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز از 59 میلیون و 187 هزار نفر جمعیت کشور ،34 میلیون و 716 هزار نفر واجد شرایط رای دادن بودند و در 18 اسفندماه 1374 با حضور در پای صندوق های رای مشارکت 10/71 درصدی را به ثبت رساندند.
انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز در 29 بهمن ماه 1378 برگزار شد و جمعیت ایران آن زمان 63 میلیون و 315 هزار نفر بود که از این تعداد 38 میلیون و 726 هزار و 431 نفر واجد شرایط رای دادن بودند و مردم مشارکت 35/67 درصدی را در انتخابات ثبت کردند.
انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز اول اسفندماه 1382 برگزار شد که از جمعیت ایران آن زمان 67 میلیون و 315 هزار نفر بود که از این تعداد 46میلیون و 351 هزار و 32 نفر واجد شرایط رای دادن بودند که مشارکت 21/51 درصدی را در انتخابات رقم زدند.
همچنین در انتخابات هشمین دوره مجلس شورای اسلامی جمعیت ایران 71 میلیون و 532 هزار نفر بود که از این تعداد 43 میلیون و 824 هزار و 254 نفر واجد شرایط رای دادن بودند و در 24 اسفندماه 86 مشارکت 40/55 درصدی را به ثبت رساندند.
و در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که فردا جمعه (12اسفندماه) برگزار می شود 48 میلیون و 288 هزار و 799 نفر واجد شرایط اخذ رای هستند و خواهیم دید که مردم این بار با حضور گسترده خود چه رکوردی را به ثبت خواهند رساند.
سیام**7378**2026

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال