برگزیدگان بیست و نهمین کتاب سال جمهوری اسلامی ایران مشخص شدند

تهران - برگزیدگان بیست و نهمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی مشخص شدند؛ در این دوره 20 کتاب به عنوان اثر برگزیده از سوی هیات داوری معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، آیین معرفی برگزیدگان بیست و نهمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و نوزدهمین دوره جایزه جهانی کتاب جمهوری اسلامی ایران در تالار وحدت در حال برگزاری است.
در این دوره 20 کتاب به عنوان اثر برگزیده انتخاب و معرفی شد که اسامی کتاب های برگزیده و پدیدآوردندگان این آثار در هر بخش به این شرح است:

** بخش دین
الف- علوم قرآنی: در این حوزه دو اثر به طور مشترک برگزیده شد:
- کتاب ˈفرهنگ قرآن: کلید راهیابی به موضوعات و مفاهیم قرآن کریمˈ زیر نظر اکبر هاشمی رفسنجانی و محققان مرکز
- کتاب ˈبیولوژی نص: نشانه­شناسی و تفسیر قرآنˈ تألیف علیرضا قائمی­نیا

ب- فقه و اصول:
- کتاب ˈحقوق قراردادها در فقه امامیهˈ تألیف جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری، ابراهیم عبدی­پور فرد، زیرنظر سیدمصطفی محقق­داماد
- کتاب ˈمستند الشیعۀ فی احکام الشریعۀˈ تألیف احمد بن محمدمهدی نراقی؛ تحقیق مؤسسه آل­البیت علیه­ السلام

ج- سیره معصومین:
- کتاب ˈکفایۀ الطالب فی مناقب أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلامˈ تألیف محمد بن یوسف الکنجی الشافعی تصحیح محمدکاظم محمودی

د- کلام:
در این حوزه دو اثر به طور مشترک برگزیده شد:
- کتاب ˈفرهنگ جامع فرق اسلامی: بر پایه دست­نوشته­های مرحوم آیت­اله سیدمهدی روحانیˈ تألیف سیدحسن خمینی . ـ تهران: اطلاعات، 1389، 3 ج.
- کتاب ˈعوامل فهم متن: در دانش هرمنوتیک و علم اصول استباط از دیدگاه پروفسور پل ریکور و محقق اصفهانیˈ تألیف سیدحمیدرضا حسنی . ـ تهران: هرمس، 1389، یازده، 416 ص.

** بخش علوم اجتماعی
الف - علوم اجتماعی
- کتاب ˈتجددشناسی و غرب­شناسی: حقیقت­های متضادˈ تألیف حسین کچوئیان

ب - حقوق
- کتاب ˈحریم خصوصی اطلاعات: مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده امریکا و فقه امامیهˈ تألیف فرید محسنی

** بخش زبان
الف - زبان­های باستانی و گویش­های لهجه­ای
- کتاب ˈفرهنگ تطبیقی ـ موضوعی زبان­ها و گویش­های ایرانی نوˈ تألیف محمدحسن دوست

** بخش علوم کاربردی
الف- علوم پزشکی
- کتاب ˈفرهنگ جامع همه­گیرشناسی (اپیدمیولوژی)ˈ تألیف کیومرث ناصری

ب - گروه کشاورزی
- کتاب ˈتولید و فرآوری گیاهان داروییˈ تألیف رضا امیدبیگی

** بخش ادبیات
الف - نقد ادبی
- کتاب ˈاز اشارت های دریا (بوطیقای روایت در مثنوی)ˈ تألیف حمیدرضا توکلی

ب - داستان
- کتاب ˈجاده جنگˈ تألیف منصور انوری

ج- شعر معاصر
- کتاب ˈحق السکوتˈ سروده محمدمهدی سیار

** بخش تاریخ و جغرافیا
الف. تاریخ: در این حوزه سه اثر به طور مشترک برگزیده شد:
- کتاب ˈعلل و عوامل جابجایی کانون­های تجاری در خلیج فارسˈ تألیف محمدباقر وثوقی
- کتاب ˈفرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسلامی دکن در دورۀ بهمنیانˈ تألیف محسن معصومی
- کتاب ˈنبرد سمیرم (انگلیس­ها، قشقایی­ها و جنگ دوم جهانی)ˈ تألیف کاوه بیات

** بخش ویژه قرآن کریم
در این حوزه دو اثر به طور مشترک برگزیده شد:
- کتاب ˈترجمه قرآن کریمˈ ترجمه سیدعلی موسوی­گرمارودی
- کتاب ˈترجمه قرآن کریمˈ ترجمه حسین استادولی
فراهنگ 1630**2025

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال