کمک آموزشی ها و آسیب به تعلیم و تربیت

کمک آموزشی ها و آسیب به تعلیم و تربیت

روزنامه سیمای شهر روز شنبه در ستون سرمقاله خود مطلبی را با عنوان ' کمک آموزشی ها و آسیب به تعلیم و تربیت' به قلم بابک ایران پور منتشر کرد.

شنبه, مهر 28, 1397 9:25
اصفهان در حصار صنایع

اصفهان در حصار صنایع

روزنامه سیمای شهر اصفهان روز پنجشنبه در ستون سرمقاله خود مطلبی را با عنوان ' اصفهان در حصار صنایع' به قلم پارسا فرزین منتشر کرد.

پنجشنبه, مهر 26, 1397 7:25
صدای شکست تحریم به گوش می رسد

صدای شکست تحریم به گوش می رسد

روزنامه کیمیای وطن روز چهارشنبه در ستون سرمقاله خود مطلبی را با عنوان ' صدای شکست تحریم به گوش می رسد' به قلم مظفر حاجیان منتشر کرد.

چهارشنبه, مهر 25, 1397 6:36
پرهیز از ایجاد سرگردانی برای مردم

پرهیز از ایجاد سرگردانی برای مردم

روزنامه کیمیای وطن در ستون سرمقاله امروز خود مطلبی را باعنوان 'پرهیز از ایجاد سرگردانی برای مردم' به قلم مظفر حاجیان منتشر کرد.

سه شنبه, مهر 24, 1397 9:1
سازش یا مقاومت؟

سازش یا مقاومت؟

روزنامه کیمیای وطن روز دوشنبه در ستون سرمقاله خود مطلبی را با عنوان ' سازش یامقاومت؟' به قلم مظفر حاجیان منتشر کرد.

دوشنبه, مهر 23, 1397 7:45
چالش یک روز من و ولیچرم

چالش یک روز من و ولیچرم

روزنامه سیمای شهر روز یکشنبه در ستون سر مقاله خود مطلبی را با عنوان ' چالش یک روز من و ولیچرم ' به قلم رضا صالحی پژوه منتشر کرد.

یکشنبه, مهر 22, 1397 8:7
دست زیاده‌خواهان را از جیب مردم بیرون بکشید!

دست زیاده‌خواهان را از جیب مردم بیرون بکشید!

روزنامه کیمیای وطن روز شنبه در ستون سرمقاله خود مطلبی را با عنوان' دست زیاده خواهان را ازجیب مردم بیرون بکشید! ' به قلم مظفر حاحیان منتشر کرد.

شنبه, مهر 21, 1397 7:8
اصفهان و جای خالی شهرک طلا

اصفهان و جای خالی شهرک طلا

روزنامه سیمای شهر روز پنجشنبه در ستون سرمقاله امروز خود مطلبی با عنوان ' اصفهان و جای خالی شهرک طلا ' به قلم رضا صالحی پژوه منتشر کرد.

پنجشنبه, مهر 19, 1397 7:26
فامیل ‌گرایی ممنوع!

فامیل ‌گرایی ممنوع!

روزنامه کیمیای وطن روز چهارشنبه در ستون سرمقاله خود مطلبی را با عنوان ' فامیل ‌گرایی ممنوع! ' به قلم مظفر حاجیان منتشر کرد.

چهارشنبه, مهر 18, 1397 6:21
ما به پاییز پر از بحران عادت داریم!

ما به پاییز پر از بحران عادت داریم!

روزنامه سیمای شهر روز سه شنبه در سر مقاله خود مطلبی را با عنوان 'ما به پاییز پر از بحران عادت داریم! ' به قلم رضا صالحی پژوه منتشر کرد.

سه شنبه, مهر 17, 1397 6:28
نکاتی درباره FATF

نکاتی درباره FATF

روزنامه نسل فردا روز دوشنبه در شماره امروز و درستون سرمقاله خود مطلبی با عنوان ' نکاتی درباره FATF 'به قلم زهرا کریمی منتشر کرد.

دوشنبه, مهر 16, 1397 7:37
جنگ روانی

جنگ روانی

روزنامه کیمیای وطن روز یکشنبه در ستون سرمقاله خود مطلبی با عنوان' جنگ روانی ' به قلم مظفر حاجیان منتشر کرد.

یکشنبه, مهر 15, 1397 6:56
تحریم و تهاجم روانی

تحریم و تهاجم روانی

روزنامه کیمیای وطن در سرمقاله امروز خود مطلبی را با عنوان ' تحریم و تهاجم روانی' به قلم مظفر حاجیان منتشر کرد.

شنبه, مهر 14, 1397 7:47
صفحه 1 از 34 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | بعدی >

بیشتر ...