نالایقی و ناکارآمدی

نالایقی و ناکارآمدی

روزنامه کیمیای وطن در ستون سرمقاله امروز مطلبی را با عنوان ' نالایقی و ناکارآمدی ' به قلم مظفر حاجیان منتشر کرد.

چهارشنبه, بهمن 03, 1397 6:17
دشمن‌ شناسی در 40 سالگی

دشمن‌ شناسی در 40 سالگی

روزنامه کیمیای وطن در ستون سرمقاله امروزش مطلبی را با عنوان ' دشمن ‌شناسی در 40 سالگی ' به قلم مظفر حاجیان منتشر کرد.

دوشنبه, بهمن 01, 1397 6:37
فرمان قیمت در بازار خودرو و چند ابهام

فرمان قیمت در بازار خودرو و چند ابهام

روزنامه سیمای شهر در ستون سرمقاله امروز خود مطلبی را باعنوان ' فرمان قیمت در بازار خودرو و چند ابهام' به قلم محمد حقگو منتشر کرد.

یکشنبه, دی 30, 1397 6:46
کوتاهی والدین در تعلیم مهارتهای زندگی به کودکان

کوتاهی والدین در تعلیم مهارتهای زندگی به کودکان

روزنامه اصفهان زیبا در ستون سرمقاله امروز خو مطلبی را با عنوان ' کوتاهی والدین در تعلیم مهارتهای زندگی به کودکان ' به قلم نسیم مصلحی منتشر کرد.

شنبه, دی 29, 1397 6:53
شل و سفت کردن های اقتصادی

شل و سفت کردن های اقتصادی

روزنامه اصفهان امروز در ستون سرمقاله روز پنجشنبه 27 دی ماه مطلبی با عنوان ' شل و سفت کردن های اقتصادی' به قلم حسن روانشید منتشر کرد.

پنجشنبه, دی 27, 1397 6:20
طرحی که سه بار رد شده است

طرحی که سه بار رد شده است

روزنامه سیمای شهر در ستون سرمقاله امروز خود مطلبی را با عنوان 'طرحی که سه بار رد شده است' به قلم محمد کاظم انبار لویی منتشر کرد.

چهارشنبه, دی 26, 1397 7:22
معامله قرن با چراغ خاموش!

معامله قرن با چراغ خاموش!

روزنامه اصفهان روز سه شنبه در ستون سرمقاله خود مطلبی را با عنوان 'معامله قرن با چراغ خاموش! 'به قلم حسن روانشید منتشر کرد.

سه شنبه, دی 25, 1397 6:8
استانی ‌شدن انتخابات آری یا نه؟

استانی ‌شدن انتخابات آری یا نه؟

روزنامه کیمیای وطن در ستون سرمقاله امروز خود مطلبی را با عنوان ' استانی ‌شدن انتخابات آری یا نه؟' به قلم مظفر حاجیان منتشر کرد.

دوشنبه, دی 24, 1397 7:15
بودجه و چالش تلفات جاده ای

بودجه و چالش تلفات جاده ای

روزنامه سیمای شهر در ستون سرمقاله امروز خود مطلبی را با عنوان ' بودجه و چالش تلفات جاده ای' به قلم حمید نجف منتشر کرد.

یکشنبه, دی 23, 1397 6:29
کارها را به کاردانان متعهد بسپاریم!

کارها را به کاردانان متعهد بسپاریم!

روزنامه اصفهان امروز در ستون سرمقاله امروز شنبه 22 دی ماه مطلبی را با عنوان ' کارها را به کاردانان متعهد بسپاریم! ' به قلم حسن روانشید منتشر کرد.

شنبه, دی 22, 1397 8:30
عملیات بازار باز و اثرات احتمالی

عملیات بازار باز و اثرات احتمالی

روزنامه سیمای شهر در ستون سرمقاله امروز خود مطلبی را با عنوان ' عملیات بازار باز و اثرات احتمالی' به قلم مصطفی مصری پور منتشر کرد.

پنجشنبه, دی 20, 1397 7:42
چالش های به کارگیری مدیران دو تابعیتی

چالش های به کارگیری مدیران دو تابعیتی

روزنامه نسل فردا در ستون سرمقاله امروز خود مطلبی را باعنوان ' چالش های به کارگیری مدیران دو تابعیتی ' به قلم زهرا کریمی منتشرکرد.

چهارشنبه, دی 19, 1397 6:31
صفحه 1 از 40 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | بعدی >

بیشتر ...