هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

معتادان متمدن و منقل های مجازی

روزنامه اصفهان امروز در ستون سرمقاله امروز سه شنبه 11 دی ماه مطلبی را با عنوان ' معتادان متمدن و منقل های مجازی ' به قلم حسن روانشید منتشر کرد.

در این مطلب آمده است : زمانی که بریتانیای کبیر خورشید در مستعمراتش غروب نمی کرد آنچه را در چنته تجربیاتش داشت به کار برد تا بر سیطره مسلمانان جهان و بویژه ام القرای آن یعنی خاورمیانه چیره شود. بنابراین گام نخست را با ایران شروع کرد تا با وجود ضعف فراوان در دولت قاجار و فقر بی نهایت جامعه از این طریق به مبارزه فرهنگی اجتماعی بپردازد زیرا وجود حسینیه های فراوان و تکیه ها در سطح کشور اجازه نمی داد تا از طریق نفی ایدئولوژی وارد شود بنابراین از دامنه فقر تفکری و اقتصادی ورود کرد تا مسیر را هموار سازد!
روند خزنده اروپا با رفت و آمدهای ناصرالدین شاه به آن قاره در آغاز به واسطه انتقال تمدن از طریق فناوری و ابزارهایی بود که مورد توجه پادشاهان قاجار قرار می گرفت و ماشین دودی یا همان قطار نخستین آنها بود که تهران را به شاهزاده عبدالعظیم متصل کرد تا اینگونه توجه جامعه از این طرف منفک و به آنسو جلب شود ! اما چگونه می توانست انگیزه و توان را از مردان بگیرد و آنها را به نحوی به گوشه گیری و خوش گذرانی معطوف سازد!
تجربه کشور چین در این زمینه بهترین گزینه بود که درنهایت سوسیالیسم را ناچار به حذف معتادان و به دریا سپردن آنها نمود. انگلیس در آغاز اقدام به ورود گسترده تریاک به پایتخت کرد و اعلام کرد در مقابل گرفتن سوخته حاضر به پرداخت وجهی معادل سه برابر ارزش اصلی آن خواهد بود و این نوع تبلیغات جذاب، مردان و جوانان بیکار و فاقد هویت را به اینسو کشاند تا بدون توجه به عواقب معامله قرن نوزدهم سلامتی خود را به رهن گذاشته و شیره کش خانه ها را راه اندازی نمایند تا بتوانند عصاره و سوخته تریاک را به سه برابر قیمت به روباه پیر برگردانند و اینگونه درآمدی سرشار و بدون زحمت به دست آورند. پایتخت و شهرهای بزرگ به سرعت به شیره کش خانه هایی در همه محله ها مجهز گردید تا نیروی کار بالفعل و بالقوه به عنصری بی خاصیت تبدیل شوند ! این امر یکی از بنیان های غرب بودکه در طول حکومت بعدی یعنی پهلوی با مواد افیونی تازه که از همان غرب راهی کشور می شد آشنا شد تا این بار ریشه ها را بسوزاند . آنچه امپریالیسم غرب نمی تواند از آن دست بردارد همین استعمار است که قرنهاست دستاورد زمینه استثمار را فراهم کرده و اجازه می دهد تا دسترنج وسرمایه های کشورهای مسلمان به غارت بروند.
سالهای پس از انقلاب اسلامی که به دوران روشنگری معروف است جوانان را به سوی واقعیات جهان شمولی ها تحت عنوان حقوق بشر غربی رهنمون شد تا جایگاه خود را بیشتر درک کنند اما دشمنانی که حاضر نبودند دست از این لقمه چرب و نرم بردارند روشها را با ارائه داروهای توهم زا تغییر دادند و اینگونه به سوی نسلهای سازنده در آینده آمدند تا استثمار همچنان ادامه داشته باشد. اگرچه معضلات اعتیاد به مواد افیونی شیمیایی با وجود همسایگانی در شرق پابرجا ماند اما تحفه سالیان اخیر از غرب حرف های دیگری را برای نسل های مختلف به همراه دارد تا معتادان جدید را پای منقل های مجازی بنشاند. اولیاء کودکان و نوجوانان که به گونه ای دست ها را به عنوان تسلیم بالابرده اند باید آگاه باشند برخوردهای چکشی تنها تا سن12 سالگی تأثیر دارند که از آن به بعد چک کردن محتواهای فرورفته در گوشی ها تقریبا غیرممکن است. بی تفاوتی ها در این دوران فطرت نتیجه ای جز چالش ها و تنش های نهادینه شده در پس زمینه های سنی این نسل نخواهد داشت.
در ادامه آمده است: اغنا کردن کودکان و نوجوانان با قول ها و وعده هایی که به آنها داده اما عمل نمی شود محیط را برای بی تفاوت شدن آنها به آینده فراهم میکند. نوجوانانی که از هر ده عکس سلفی شش عکس را به خود اختصاص داده باشند به نوعی بیماری خودنگری مبتلا هستند که پایانی جز خود شیفتگی مجازی نخواهد داشت! آن دو دختری که در لحظات آخر از دوستان خود می خواهند تا لایک یادشان نرود و خودشان را از طبقه سیزدهم ساختمانی در شمال تهران به پایین پرتاب می کنند حاصل بی تفاوتی های پدر و مادرانشان هستند که فرزندان خود را به امید گوشی ها و فضاهای ناشناخته مجازی می سپارند. این ابزارها همان منقل هایی است که روزگاری عصاره و شیره آن را استعمار به سه برابر قیمت اصلی خریداری می کرد.
/6026/7141

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال