هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

اصفهان نیازمند روزهای شاد

روزنامه سیمای شهر استان اصفهان روز شنبه در ستون سر مقاله خود مطلبی را با عنوان ' اصفهان نیازمند روزهای شاد 'به قلم رضا صالحی پژوه منتشر کرد.

در این مطلب آمده است: هنجار در جامعه قاعده ای است که به هدایت الگوهای اجتماعی منجر می شود و یکی از این موارد هنجاری در جامعه، مولفه ادب است که به ساخت ارزش های مطلوب در جامعه ختم می گردد. یکی از این مطلوب ها در جامعه، ایجاد شادی و نشاط در بین مردم است که می تواند با حفظ مولفه ادب که همان رعایت چارچوب های فردی و اجتماعی است، شرایط مفیدی را برای شهروندان رقم بزند و این شادی و نشاط در حوزه شهروندی، به ایجاد امید و توسعه همکاری شهروندی
با مدیران می انجامد. از سوی دیگر رعایت مسائل اعتقادی برای شیعیان باعث شده بود که حدود 2 ماه
برای رعایت آئین و آداب و سنن مذهبی، شادی از جامعه فاصله گرفته و تنها عنصر نشاط اجتماعی تقویت گردد، لذا با این توضیح به نظر می رسد مدیران شهری درحوزه فرهنگی باید برای این روزها برنامه ریزی مدونی داشته باشند تا دوباره عنصر شادی و نشاط در کنار یکدیگر قرار گیرد و این برنامه ریزی باید با نگاه به عناصر اجتماعی از جمله گروه های ریز جامعه باشد و بتواند ضمن بررسی و شناخت سلایق توده های مختلف اجتماعی، در چارچوب مولفه های ارزشی جامعه، خوراک فکری کوتاه مدت ایجاد نماید، چرا که ایجاد شادی نیازمند برنامه های کوتاه مدت و ایجاد نشاط نیازمند
برنامه های بلند مدت و میان مدت است، از این رو شهرداری با استفاده از برنامه های متنوع از جمله فضا سازی شهری، ایجاد برنامه های طنز ، تجمیع توده های شهروندی برای برنامه های سرگرم کننده امید را به عنوان سرمایه اجتماعی مورد توجه قرار می دهد و این ایجاد امید باید به تسریع در همگرایی اجتماعی بیانجامد . همگرایی اجتماعی در جوامع مدرن بشری به عنوان موتور متحرکه توده ها برای پیشبرد اهداف والای معرفی شده از سوی حاکمیت استفاده می شود و نبود امید بی شک به سستی و سنگینی حرکت اجتماعی می انجامد.
7141/6026/

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال