برگزیدگان جایزه کتاب سال اصفهان معرفی شدند

اصفهان-ایرنا- برگزیدگان جایزه کتاب سال استان اصفهان روز پنجشنبه معرفی شدند.

به گزارش روز پنجشبه ایرنا،مراسم جایزه کتاب سال اصفهان (تجلیل از خادمان فرهنگ مکتوب اصفهان) در مجتمع فرهنگی و هنری استاد فرشچیان اصفهان با حضور مقامات استانی و اهالی فرهنگ و قلم برگزار شد.
در این مراسم بیانیه هیات داوران جایزه کتاب سال اصفهان قرائت شد و ازبرترین های حوزه کتاب در این استان تجلیل و تقدیر به عمل آمد.
**حوزه کلیات:
رتبه نخست: محمدحسین پاپلی یزدی و فاطمه وثوقی با تقدیم لوح سپاس،تندیس و جایزه ویژه برای تالیف کتاب ارزشمندفرهنگ ناقص از انتشارات علم آفرین.
**حوزه روانشناسی
رتبه نخست: پریسا نیلفروشان ،محمدرضا عابدی و سید احمد احمدی با تقدیم لوح سپاس، تندیس و جایزه ویژه برای تالیف کتاب آسیب شناسی خانواده از انتشارات دانشگاه اصفهان.
رتبه دوم: سالار فرامرزی، طاهره حیدری، سکینه شرقی الیله سر با تقدیم لوح سپاس و جایزه ویژه برای ترجمه کتاب مقیاس های ارزیابی روانشناختی و روانپزشکی کودکان و نوجوانان از انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان.
رتبه سوم: نرگس السادات مرتضوی با تقدیم لوح سپاس و جایزه ویژه برای تالیف ارزشمند تاریخ مطالعه روانشناختی کار در ایران از انتشارات مهر زهرا(س).
**حوزه دین و مذهب
رتبه نخست : حجت الاسلام و المسلمین مجید هادی زاده با تقدیم لوح سپاس،تندیس و جایزه ویژه برای تحقیق کتاب مجموعه دو جلدی عوائد الاصول الصغیر از انتشارات موسسه فرهنگی مطالعاتی الزهرا(س).
رتبه دوم: اصغر طاهر زاده با تقدیم لوح سپاس و جایزه ویژه برای تالیف کتاب معرفت نفس و حشراز انتشارات لب المیزان.
رتبه سوم: مصطفی مرتضوی با تقدیم لوح سپاس و جایزه ویژه برای تالیف کتاب بیداری اسلامی از انتشارات آرما.
**حوزه علوم اجتماعی
رتبه نخست: علی ربانی خوراسگانی، زهرا ماهرلوح سپاس،تندیس و جایزه ویژه برای تالیف کتاب ارزشمند مقدمه ای بر مکاتب و نظریه های جدید در جامعه شناسی معرفت و علم از انتشارات دانشگاه اصفهان.
رتبه دوم مشترک :
*امیر پرچمی با تقدیم لوح سپاس و جایزه ویژه برای تالیف ارزشمند دفتر اول از مجموعه چهار جلدی سلسله پژوهش های رصد فرهنگی از انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه اصفهان.
*کامران ربیعی با تقدیم لوح سپاس و جایزه ویژه برای تالیف ارزشمند دفتر دوم از مجموعه چهار جلدی سلسله پژوهش های رصد فرهنگی از انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه اصفهان.
* اکبر احمدی با تقدیم لوح سپاس و جایزه ویژه برای تالیف ارزشمند دفتر سوم از مجموعه چهار جلدی سلسله پژوهش های رصد فرهنگی از انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه اصفهان.
*ریحانه تمیزی فربا تقدیم لوح سپاس و جایزه ویژه برای تالیف دفتر چهارم از مجموعه چهار جلدی سلسله پژوهش های رصد فرهنگی از انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه اصفهان.
رتبه سوم: مهدی جمالی نژاد با تقدیم لوح سپاس و جایزه ویژه برای تالیف کتاب دیپلماسی شهری از انتشارات آرما.
**حوزه زبان و زبان شناسی
رتبه نخست: اکرم آیتی ،راضیه حجتی زاده لوح سپاس،تندیس و جایزه ویژه برای ترجمه کتاب نقد نقد از انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.
**حوزه علوم خالص
هیات داوران در این حوزه کتابی را حائز رتبه نخست ندانسته و آرای خود را بدین شرح اعلام می دارد.
رتبه دوم: داود میرزایی با تقدیم لوح سپاس و جایزه ویژه برای تالیف کتاب آنالیز عددی پیشرفته از انتشارات دانشگاه اصفهان
رتبه سوم : سید اکبر جعفری با تقدیم لوح سپاس و جایزه ویژه برای ترجمه کتاب ابر رسانایی، ابر شارگی و چگاله ها از انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.
**حوزه علوم عملی
رتبه نخست: گلناز رجائیه لوح سپاس،تندیس و جایزه ویژه برای تالیف کتاب ارزشمند تغذیه زنان در دوران مختلف زندگی از انتشارات چهارباغ.
رتبه دوم مشترک :
* آرزو طهمورث پوربا تقدیم لوح سپاس و جایزه ویژه برای تالیف کتاب اصول ویروس شناسی از انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
*عباسعلی قیصری با تقدیم لوح سپاس و جایزه ویژه برای ترجمه کتاب پرورش طیور در مناطق گرمسیراز انتشارات ارکان دانش.
رتبه سوم مشترک
* مرضیه حاجی زرگر باشی با تقدیم لوح سپاس و جایزه ویژه برای ترجمه کتاب مدیریت غذا و نوشیدنی ها از انتشارات چهارباغ.
* مجتبی ازهری،حسین عموشاهی، سیدرسول میرقادری با تقدیم لوح سپاس و جایزه ویژه برای تالیف کتاب طراحی سازه های فولادی از انتشارات ارکان دانش.
**حوزه تاریخ و جغرافیا
رتبه نخست: اصغر محمودآبادی لوح سپاس،تندیس و جایزه ویژه برای تالیف کتاب ساختار مثلث یونانیان،اشکانیان و رومیان در ایران زمین از انتشارات نهفت
رتبه دوم:عبدالمهدی رجایی با تقدیم لوح سپاس و جایزه ویژه برای تالیف کتاب شهرنگاری های عصر قاجار از انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.
رتبه سوم: عباس آگاهی با تقدیم لوح سپاس و جایزه ویژه برای ترجمه کتاب سفر به ایران از انتشارات نقش مانا.
**حوزه ادبیات
رتبه نخست:محمد علی دادوربا تقدیم لوح سپاس،تندیس و جایزه ویژه برای تالیف کتاب کودکان صاعقه از انتشارات نهفت.
رتبه دوم مشترک:
*محمد فشارکی با تقدیم لوح سپاس و جایزه ویژه برای تالیف کتاب ونداد از انتشارات نقش مانا
*مهدی رضوی با تقدیم لوح سپاس و جایزه ویژه برای تالیف کتاب متن پژوهی از انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان.
رتبه سوم مشترک :
*جناب آقای محسن حسام مظاهری با تقدیم لوح سپاس و جایزه ویژه برای تالیف کتاب بنی هندل از انتشارات آرما.
*جناب آقای محسن بدره با تقدیم لوح سپاس و جایزه ویژه برای ترجمه کتاب عشق زیر روسری از انتشارات آرما.
**حوزه هنر و معماری
رتبه نخست مشترک :
*اکبر یاوریان با تقدیم لوح سپاس،تندیس و جایزه ویژه برای تالیف کتاب خسروانی ها از انتشارات آرما.
*حمید فرهمند بروجنی با تقدیم لوح سپاس،تندیس و جایزه ویژه برای ترجمه کتاب دانشنامه خطوط اسلامی از انتشارات گلدسته.
رتبه دوم: حسن یزدان پناه لوح سپاس و جایزه ویژه رای تالیف کتاب یک خانه در نقش از انتشارات گلدسته.
رتبه سوم: غلامحسین معماریان با تقدیم لوح سپاس و جایزه ویژه برای تالیف کتاب نام علی (ع) در معماری اسلامی ایران از انتشارات آرما.
**حوزه داستان کودک و نوجوان
کسب رتبه نخست: محبوبه سادات نوابی قوام کسب رتبه نخست با تقدیم لوح سپاس،تندیس و جایزه ویژه برای تالیف کتاب یه آسمون هفت ریسمون از انتشارات فرهنگ مردم.
رتبه دوم: شادی دانشمند با تقدیم لوح سپاس و جایزه ویژه برای ترجمه کتاب عصای جادویی و چند داستان دیگر از انتشارات نوشته.
رتبه سوم: فهیمه اسدی با تقدیم لوح سپاس و جایزه ویژه برای تالیف کتاب شامو به تهران میرود از انتشارات شهید حسین فهمیده.
**حوزه شعر کودک و نوجوان
رتبه نخست: فریده امینی سده با تقدیم لوح سپاس،تندیس و جایزه ویژه برای تالیف کتاب باغ الفبا از انتشارات حوض نقاشی
رتبه دوم: مریم پژومان با تقدیم لوح سپاس و جایزه ویژه برای تالیف کتاب لالایی شبانه دخترانه و پسرانه از انتشارات نوشیکا.
رتبه سوم: محمد حسین خانی با تقدیم لوح سپاس و جایزه ویژه برای تالیف کتاب زنگوله خوش آواز ازانتشارات ستارگان درخشان.
**حوزه تصویرگری کتاب کودک و نوجوان
رتبه نخست : مرضیه رنجبربا تقدیم لوح سپاس،تندیس و جایزه ویژه برای تصویرگری کتاب زنگوله خوش آوازاز انتشارات ستارگان درخشان.
**حوزه های ویژه با موضوعات دفاع مقدس و سبک زندگی
* کسب رتبه برتر توسط آقای سید حمیدرضا میر محمد صادقی با موضوع ادبیات دفاع مقدس با تقدیم لوح سپاس،تندیس و جایزه ویژه برای تالیف کتاب 1621 خاطرات اسارت سید حمیدرضا میر محمد صادقی از انتشارات آرما.
*کسب رتبه برتر توسط حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا زائری با موضوع سبک زندگی با تقدیم لوح سپاس،تندیس و جایزه ویژه برای تالیف کتاب سبک زندگی: نگاهی به زندگی دینی مسلمانان ایرانی از انتشارات آرما.
**برگزیدگان حوزه تولید
*صفحه آرایی: مرضیه کوچکزاد با تقدیم لوح سپاس،تندیس و جایزه ویژه به عنوان صفحه آرای مجموعه دو جلدی گنج روان از انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
*طراحی جلد کتاب بزرگسالان: گروه فرهنگی هنری مسک با تقدیم لوح سپاس،تندیس و جایزه ویژه به عنوان طراح جلد کتاب های انتشارات آرما
*طراحی جلد کتاب کودک : نگین نقیه با تقدیم لوح سپاس،تندیس و جایزه ویژه به عنوان طراح جلد کتاب آنا کوچولو و آرزوی شبانه از انتشارات نقش نگین.
*مدیریت تولید برگزیده : نسرین مختاری با تقدیم لوح سپاس،تندیس و جایزه ویژه به عنوان مدیریت تولید کتاب پرورش طیور در مناطق گرمسیر از انتشارات ارکان دانش
*لیتو گرافی برگزیده: محمد علی معنوی مدیر مسئول لیتوگرافی شکیبا با تقدیم لوح سپاس،تندیس و جایزه ویژه .
*چاپ برگزیده: سید حسین خلیلی مدیر مسئول چاپخانه یلدا با تقدیم لوح سپاس،تندیس و جایزه ویژه.
*صحافی برگزیده: محمد حقوقی مدیر مسئول صحافی سپاهان با تقدیم لوح سپاس،تندیس و جایزه ویژه.
*ویراستار برگزیده : گلپر نصری برای ویراستاری کتاب گیاهان دارویی شاخص در پزشکی و صنایع از انتشارات چهار باغ با تقدیم لوح سپاس،تندیس و جایزه ویژه.
**تقدیر از خادمان حوزه نشر استان اصفهان
* مرتضی هادوی به عنوان پیشکسوت نشربا تقدیم لوح سپاس،تندیس و جایزه ویژه .
* سید مرتضی نیکزاد به عنوان خادم نشر و ترویج قرآن کریم برای روشندلان.
*تقدیر ازانتشارات دارخوین به مدیر مسئولی جانمراد احمدی با تقدیم لوح سپاس،تندیس و جایزه ویژه.
**مولفین ایثارگر (سید علی حسینی منجزی) با تقدیم لوح سپاس،تندیس و جایزه ویژه.
* رمضان علی کاوسی با تقدیم لوح سپاس و جایزه ویژه
* طیبه کیانی با تقدیم لوح سپاس و جایزه ویژه
* الهه حاجی حسینی با تقدیم لوح سپاس و جایزه ویژه
*مریم سیف الدینی با تقدیم لوح سپاس و جایزه ویژه
*نویسنده موفق(منیژه شیخ حسینی اصفهانی)
باتقدیم لوح سپاس،تندیس و جایزه ویژه (ربع سکه)
* حجت الاسلام و المسلمین مصطفی حسناتی مدیر مسئول انتشارات انصار الامام المنتظربه عنوان ناشر برگزیده در شهرستان های استان اصفهان با تقدیم لوح سپاس،تندیس و جایزه ویژه.
* مجتبی شاهمرادی مدیر مسئول انتشارات آرما به عنوان ناشر برگزیده در حوزه بزرگسال با تقدیم لوح سپاس،تندیس و جایزه ویژه.
* مرتضی ثابت قدم مدیر مسئول انتشارات فرهنگ مردم به عنوان ناشر برگزیده در حوزه کودک و نوجوان با تقدیم لوح سپاس،تندیس و جایزه ویژه.
* قدیر علی محمدی کتابفروشی خانه کتاب با تقدیم لوح سپاس،تندیس و جایزه ویژه.
* احمد صافی مرکز پخش نمونه مرکز پخش برگزیده کتاب و فعال شهرستانی با تقدیم لوح سپاس،تندیس و جایزه ویژه.
به گزارش ایرنا، در آیین جایزه کتاب سال اصفهان (تجلیل از خادمان فرهنگ مکتوب اصفهان) از 70 تن از فعالان حوزه نشر کتاب و خادمان فرهنگ مکتوب اصفهان تجلیل و قدردانی شد.
پ/8114/ 546

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال