مدارس برخی شهرستان های آذربایجان شرقی فردا تعطیل است

تبریز- ایرنا - به دنبال بارش برف در آذربایجان شرقی، مدارس برخی شهرستان‌های این استان برای فردا شنبه هشتم دی ماه تعطیل اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، در نواحی پنجگانه تبریز، مدارس استثنائی، پیش دبستانی، دبستان روستایی و شهری در نوبت صبح تعطیل خواهد بود.
در مناطق اسکو و شهر جدید سهند، خسروشاه و ایلخچی، مدارس استثنائی، پیش دبستانی، دبستان روستایی و شهری در نوبت صبح تعطیل است.
تمامی مقاطع تحصیلی نوبت صبح شهرستان جلفا (شهری و روستایی) تعطیل اعلام شده و بر همین اساس، به جز امتحانات نهایی، امتحانات داخلی آموزش و پرورش لغو و به روز دیگری موکول و امتحانات نهایی براساس برنامه قبلی برگزار می‌شود.
در منطقه سراب نیز تمامی مدارس دوره‌های تحصیلی شهری و روستایی در نوبت صبح تعطیل است، اما امتحانات نهایی طبق برنامه برگزار خواهد شد.
در منطقه صوفیان، تمامی مدارس روستایی در تمام مقاطع تحصیلی و مدارس شهر صوفیان در دوره‌های استثنائی، پیش دبستانی و دبستان تعطیل بوده و مدارس دوره اول و دوم متوسطه با 2 ساعت تاخیر شروع می‌شود.
در منطقه ورزقان، تمامی مدارس دوره‌های تحصیلی شهری و روستایی در نوبت صبح تعطیل بوده و امتحانات نهایی طبق برنامه برگزار می‌شود.
در منطقه مرند، تمامی مدارس دوره‌های تحصیلی شهری و روستایی در شیفت صبح تعطیل است و امتحانات نهایی طبق برنامه برگزار خواهد شد.
در بخش تسوج، مدارس استثنائی، پیش دبستانی و دبستان شهری و روستای تعطیل بوده و مدارس دوره اول و دوم متوسطه با دو ساعت تاخیر، شروع به فعالیت خواهند کرد و امتحانات نهایی طبق برنامه برگزار می‌شود.
در منطقه کلیبر، تمامی دوره‌های تحصیلی روستایی در شیفت صبح و مدارس استثنائی، کودکستان و پیش دبستانی شهری تعطیل است، تمامی مدارس دوره‌های تحصیلی شهری نیز با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد، امتحانات نهایی طبق برنامه برگزار خواهد شد.
در منطقه اهر، تمامی دوره‌های تحصیلی روستایی در نوبت صبح و مدارس استثنائی، پیش دبستانی و دبستان شهری تعطیل است، مدارس دوره‌های اول و دوم متوسطه نیز با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت کرده و امتحانات نهایی طبق برنامه برگزار خواهد شد.
در منطقه خاروانا، تمامی مدارس دوره‌های تحصیلی شهری و روستایی در نوبت صبح تعطیل است، اما امتحانات نهایی طبق برنامه برگزار خواهد شد.
در منطقه خواجه، مدارس دوره‌های تحصیلی استثنایی، پیش دبستانی و دبستان شهری و روستایی تعطیل و مدارس متوسطه اول و دوم با یک ساعت تاخیر شروع خواهد شد.
در منطقه شبستر، مدارس پیش دبستانی، ابتدایی و دوره اول متوسطه شهری و روستایی با دو ساعت تاخیر شروع می‌شود و مدارس دوره دوم متوسطه دایر است.
در منطقه چاراویماق، مدارس پیش دبستانی، دبستان روستایی در شیفت صبح تعطیل خواهد بود.
به گزارش ایرنا، بارش برف از عصر امروز در بیشتر نقاط استان آذربایجان شرقی شروع شده و در برخی شهرستان ها همچنان ادامه دارد.
3071

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال