هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

روزنامه عصرقلم: آرزوی مردم؛ شورایی تحول گرا

روزنامه عصرقلم در شماره 150 این نشریه در مطلبی با عنوان آرزوی مردم؛ شورایی تحول گرا به قلم آرزو میرابوالقاسمی، تحول سازنده در شوای شهر شهرکرد را خواستار شده است.

در بخش هایی از این مطلب آمده است: مردم در انتخابات شوراها به افرادی رای می دهند تا به عنوان عضو شورای شهر در مجموعه ای دور هم جمع شوند و با مصوبات علمی و کارشناسی شده بتوانند شهر خود را توسعه دهند. اما مردم شهرکرد نسبت به شورای شهر خود چنین حسی را ندارند، گویی اثری از این مجموعه در شهر وجود ندارد.
این مطلب خطاب به اعضای شورای شهر شهرکرد آورده است: مردم نیاز به تغییر در شهر دارند، مردم نیاز به تحول در مجموعه شهری و سیمای شهر دارند. اینقدر بی تفاوت نباشید و دست کم به خاطر بازماندگان خود در آینده که می خواهند در این شهر زندگی کنند و به روح شما درود بفرستند باعث آبادانی شهر شوید نه اینکه...
7363/6021

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال