هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

فرصتی برای استان بوشهر دربرنامه ششم توسعه

بوشهر- ایرنا- پایگاه خبری - تحلیلی خلیج فارس یادداشتی از عباس علوی نژاد معاون سابق استانداری بوشهر با عنوان نگاهی به یک قانون؛ 'فرصتی برای استان بوشهر در برنامه ششم توسعه' را منتشر کرده است.

در ادامه این مطلب آمده است:درماده 112 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور به منظور جبران عقب ماندگی های استان هایی که مناطق عملیاتی دفاع مقدس بوده اند، تکالیفی تعیین شده که استفاده از آن برای استان بوشهر هم مفید است.
در بند الف ماده مذکور، ستادکل نیروهای مسلح را موظف کرده محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را تا پایان سال اول اجرای برنامه به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید.
درهمین راستا ستاد کل نیروهای مسلح در آذرماه سال گذشته مناطقی را که مشمول مناطق جنگی در دوران دفاع مقدس می شدند به سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که از استان بوشهر, شهرستان های بوشهر، گناوه، دیلم و جزیره خارک جزء آن مناطق هستند.
در ماده 112 قانون مذکور، تکالیفی را برای دولت تعیین کرده که عبارتند از:
1- دربند ب ماده مذکور سازمان برنامه و بودجه موظف شده ارزیابی جامعی از وضعیت توسعه یافتگی زیرساخت های این مناطق را تا سطح شهرستان تهیه نماید.
اگرچه زمان مشخصی برای انجام این کار تعیین نشده (سایربندها زمان بندی دارد اما این کار پایه ای، زمانی برای آن تعیین نشده که به قانونگذار ایراد وارد است) ولی با توجه به زمان پنج ساله قانون برنامه که یک سال آن هم گذشت، علی القاعده این کار باید پس از گذشت یک سال انجام شده باشد و اگرانجام شده خوب است نتایج آن برای اطلاع مردم و کارشناسان اعلام گردد.
2- دربندهای 'ث، و، ج' ماده مذکور هم تکالیفی برای سازمان امور اداری و استخدامی تعیین شده تا نسبت به افزایش فوق العاده موضوع بند یک ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری (تحت عنوان فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا) برای شاغلین دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر تا سقف 25 درصد امتیاز حقوق ثابت و برای سایرین تا 20 درصد پرداخت نمایند.
اما ابهامی در همین رابطه برای برخی دستگاهها پیش آمده که این امتیاز فقط مربوط به دوران دفاع مقدس است یا شامل کارکنان فعلی هم می شود که به نظر می رسد باتوجه به هدفی که درماده مذکور ذکرشده برای زمان فعلی می باشد.
3- بند ج ماده مذکور هم سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی مکلف شدند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس از سال دوم (سال97) اجرای قانون برنامه اقدام نمایند. دستگاههایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند هم مکلفند از محل منابع مربوطه اقدام مشابه انجام دهند.
4- علاوه براین موارد، در بندپ ماده مذکور دولت موظف شده ردیف متمرکزی را در قانون بودجه سنواتی برای جبران عقب ماندگی ها و ارتقای شاخص های برخورداری مناطق مذکور اختصاص دهد به گونه ای که این شاخص ها سالانه 10 درصد افزایش یابد و به سطح متوسط شهرستان های برخوردار کشور برسند.
5- بند اخیر فرصت خوبی است برای استان تا از این محل برای توسعه شهرستان های مشمل این قانون یعنی دیلم، گناوه، خارگ و بوشهر استفاده کند و از سایر منابع هم برای توسعه همزمان بقیه شهرستان های استان بهره گیری نماید.
6045

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال