هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

پدیده نوظهور بحران در رفتار زیست گونه آبزیان در خلیج فارس

بوشهر- ایرنا - پایگاه خبری - تحلیلی پیغام مطلبی با عنوان 'پدیده نوظهور بحران در رفتار زیست گونه آبزیان درخلیج فارس' به قلم حسین شادکامی کارشناس صید وبهره برداری با نشرداده است.

به گزارش ایرنا در ادامه این مطلب آمده است: تغییرات شرایط اقلیمی در منطقه خلیج فارس سالیان سال دست خوش ناملایمات زیست محیطی شده و تلاش رو به افزون صید بر ذخیره آبزیان درطی چند دهه اخیرتوانسته تاثیرس بجا بگذارد .
این متغیر ها شامل عوامل طبیعی ( آب و هو ا، بارندگی ، دما ، گردوغبار ، ورودی آب های سطحی و زیر سطحی به دریا ...) و عوامل غیر طبیعی (انواع الودگی ها و پساب ها و صید بی رویه ...) درتوازن اکولوژیکی منطقه ای بوده وبطور مستقیم برحیات موجودات زیستی آبزیان اثرگذار است.
بعنوان مثال پدیده : کوچ و کثرت ژله فیش ها (عروس دریایی) ، مهاجرت میگوی سفید به سواحل در زمستان، کوچ ماهیان مرکب قبل از فصل صید وتغییر رنگ جلبک های ساحلی و هجوم جمعیت تن ماهیان مهاجراز اقیانوس ها وآبهای دوربه صیدگاههای استان نمونه ای از رفتارغیر عادی گونه های زیستی نسبت به گذشته تغییر یافته است و شکاف عمیق دربین گونه های زیستی ودر حال انقراض همانند ( حلواسفید، کوسه ماهیان، راشگو ماهیان ،میش ماهیان ، میگو ، ماهی مرکب ...) موجب کاهش درجمعیت گونه ای( کاهش 50 درصدی ) وجوان شدن گونه ها وبر هم خوردن تعادل زیستی دربین شکار و شکارچی شده ، ارتباط همگرایی زیستی برقرار نمی گردد وزنجیره چرخه اکوسیستم گسسته می شود .
زنگ خطری معکوس در اکوسیستم دریایی منطقه به صدا در آمده است که این نشانه یک پدیده نو ظهور بحران زیست محیطی قلمداد می شود. وامروز در رویکرد صید وصیادی(صید بی رویه وتلاش صید مضاعف وگسترش وتداخل قلمرو صیدگاهی ومرزی) به وضوح نمایان است.
این نوسانات در رفتارهای غیر طبیعی آبزیان که درگذشته بطور همگون وهمسو پایش واحیا می شددر جهت رشد و شکوفایی گذر می کرد، در این چند دهه کاهش یافته است و همچنین بهره برداری نیز دستخوش صید بی رویه ( توسط ابزار و ادوات صید، عدم رعایت زمان و مکان صیدو تلاش زود هنگام صید) شده است که شدت رکود ذخیره را بطور تصاعدی موجب می شود.
نتایج این روند سبب بحران زیست محیطی وگونه ای آبزیان در منطقه شده است که بدنبال آن ایجاد تنگناهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در استان رقم خواهد خورد و منطقه دچار آسیب های شدید زیست محیطی و بحرانی می شود و بازگشت به شرایط اولیه غیر ممکن است. لذا پیشگیری در این موارد می تواند با مدیریت کلان و ماهیگیری مسئولانه در جهت احیا و بهسازی محیط زیست آبزیان و سنجش و پایش به سوی تعادل زیستی صورت پذیردتا ازاین میراث زیست بوم منطقه ای مسیری درجهت تداوم برای آیندگان بیابد .
6045

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال