حاشیه نشینی وعواقب آن در افزایش آسیب های اجتماعی استان اردبیل- یعقوب شاددل*

بافت های فرسوده شهری و حاشیه نشنی علاوه براینکه چهره و سیمای برخی شهرهای استان اردبیل را مکدر کرده به اعتقاد جامعه شناسان باعث ایجاد و بروز زمینه های آسیب های اجتماعی نیز شده است.

چهره فرسوده و کهنه شهری استان در عصر نوین ارتباطی پاسخگوی رفع نیازهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن نیست و دگرگونی و بازآفرینی این چهره نه صرفا در ظاهر که در تارو پود حیات اجتماعی نیازی ضروری و حیاتی است.
در حال حاضر چهره وسیمای شهرهای استان که تعدادی از آنها دارای پیشینه غنی تاریخی از جمله خاستگاه سلسله بزرگی چون صفویه و زایشگر مکتب خاص خود در تاریخ فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی ایران زمین هستند امروزه بسیار فرسوده گشته ومبلمان شهری اغلب سکونت گاههای استان نیز نتوانسته خود را با سرعت توسعه تکنولوژی و معماری نوین هماهنگ سازد ضمن اینکه کیفیت رفاه شهروندان نیز به لحاظ کمبود امکانات آموزشی، فرهنگی واقتصادی در وضعیت نه چندان قابل تعریفی می باشد.
در استان اردبیل در مجموع بیش از 2 هزار و 669 هکتار با سکنه بیش از 141 هزار نفر شامل یک هزار و 145 هکتار سکونتگاه غیر رسمی و نیز حدود یک هزار و 523 هکتار بافت ناکارآمد میانی شناسایی شده که حدود 30 درصد مساحت شهرهای مورد مداخله استان را شامل می شود.
این سکونت گاهها که اغلب دارای بافت های غیر اصولی و فرسوده می باشند در کنار مخاطرات فیزیکی خود، منشا برخی از آسیب های اجتماعی می باشند، بطوریکه حداقل نیازهای یک زندگی طبیعی را برای ساکنان خود داشته و آسیب هایی چون بیکاری، فقر، اعتیاد ، طلاق را نیز همراه خود دارند.
ساماندهی فیزیکی و اجتماعی این سکونتگاه ها یا همان حاشیه نشینی نیازی اساسی محسوب می شود و ضرروی است اقدام زیربنایی برای شناسایی مناطق درگیر این معضل و ساماندهی آن با مساعدت دولت انجام پذیرد.
بیشترین بافت های فرسوده در استان مربوط به شهرستان های اردبیل، مشگین شهر، پارس آباد و خلخال می باشد که سالیان سال برای ساماندهی آنها اقدام نشده هرچند محله های هدف در این شهرستان ها برای ساماندهی مشخص شده است.
در حال حاضر زنگ خطر ریزش بافت های فرسوده شهری و روستایی در برابر حوادث طبیعی به صدا در آمده و هر گونه اهمال در ساماندهی این بافت ها خطرات احتمالی را تشدید و بهسازی بافت های فرسوده را ضروری ساخته است .
بنابراین برای جلوگیری از خطرات احتمالی بافت های فرسوده باید ضمن شناسایی سکونت گاههای غیر رسمی در شهرها و روستا ها لازم است محله های هدف برای ایجاد کارآفرینی مورد شناسایی و مطالعه قرا ر بگیرد تا هم از این طریق بافت های فرسوده شهری ساماندهی و زیباسازی شود و هم کارآفرینی در این محلات که دارای بیشترین فقیر و بیکار می باشد ایجاد شود
یکی دیگر از راهکار احیا و بازسازی بافت های فرسوده شهری و روستایی علاوه بر موارد فوق و ارایه تسهیلات کم بهره برای ساخت مسکن، تهیه بانک اطلاعات بافت های فرسوده در استان است که با تهیه آن می توان علاوه بر ساماندهی بافت های فرسوده برنامه های مربوط به کارآفرینی و اشتغالزایی در محله های هدف را نیز محقق کرد .
البته در تهیه بانک اطلاعات بافت ها فرسوده علاوه بر نوسازی ، اجرای طرح های مورد نیاز از قبیل کتابخانه،پارک، ساماندهی رودخانه و احداث سرویس بهداشتی و دیگر طرح ها بیشتر مورد نظر است و هر دستگاه اجرایی در این باره وظایف خود را دارند تا در ساماندهی محله های ناکارآمد مشارکت کنند.
راهکار دیگر برای ساماندهی بافت های فرسوده در استان تشکیل ستاد بازآفرینی در استان است که با وجود شکیل این ستاد هنوز اقدام خاصی در استان صورت نگرفته است.
حال برای اینکه شاهد شهر و روستایی زیبا ،مقاوم در برابر حوادث طبیعی و عاری از آسیب های اجتماعی در استان باشیم لازم است بهسازی بافت های فرسوده شهری ، گسترش حمایت های اجتماعی ،تعامل و اقدام مشترک نهادهای دولتی ، عمومی ،تعاونی و خصوصی به منظور ایجاد مشاغل خرد و شغل های پایدار ، پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، رفع بیکاری و آموزش مهارت های لازم مد نظر مسئولان قرار گیرد.
خبرنگار ایرنا در اردبیل
انتشار دهنده : سیفعلی موسی زاده
6016/7110

انتهای پیام /*

باشگاه مخاطبان ایرنا

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال