10 میلیارد ریال به کتابخانه های عمومی دیر بوشهر اختصاص یافت

بوشهر - ایرنا- فرمانداردیر استان بوشهر گفت: امسال برای ساخت و تجهیز کتابخانه های عمومی این شهرستان 10 میلیارد ریال اختصاص یافته است.

حمزه اعتماد روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: چهار میلیارد ریال برای تکمیل کتابخانه دوراهک، 300میلیون ریال برای تجهیز کتابخانه عمومی شهر دیر و چهار میلیارد و 500 میلیون ریال برای عملیات اجرایی کتابخانه عمومی شهر آبدان اختصاص گرفته است.
وی گفت: همچنین برای تجهیز کتابخانه شهر بردستان سال گذشته 400 میلیون ریال تخصیص داده شده و امسال نیز توسعه کتابخانه عمومی مدام دیری اعتباری در نظر گرفته شده است.
فرمانداردیر اظهارداشت: یکی از اولویت های اصلی در برنامه تقویت و تجهیز کتابخانه های عمومی شهرستان است که باید این کتابخانه ها درخور شان مردم فرهنگ دوست باشد.
وی گفت: در روستاهای بالای یکهزار نفر جمعیت احداث کتابخانه با حمایت وزارت نفت انجام خواهد شد.
اعتماد در ارتباط با هفته کتاب افزود: هفته کتاب مناسب ترین زمان برای گسترش فرهنگ کتابخوانی است و کتاب نقشی مهم در ارتقای فرهنگ جامعه دارد و با وجود گستردگی روزافزون فضای مجازی، هنوز مطالعه و کتابخوانی نقش اساسی در توسعه فرهنگ عمومی جامعه دارد.
7207/6043**
خبرنگار: عباس بحرانی** انتشاردهنده: خدانظر خواجه

انتهای پیام /*

باشگاه مخاطبان ایرنا

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال